Anar a:

idescat.cat Estadística oficial de Catalunya

Enquesta de clima empresarial. T1/2019

Les expectatives sobre la marxa del negoci de les empreses de Catalunya per al segon trimestre del 2019 registren un saldo de 14,7 punts.

Indicadors de confiança empresarial. T2/2019

L'índex de confiança empresarial harmonitzat de Catalunya disminueix un 0,2% al segon trimestre del 2019 respecte del trimestre anterior.

Índex de preus de consum. 03/2019

L'índex de preus de consum augmenta un 1,4% interanual a Catalunya al març del 2019.

Padró municipal d'habitants. Explotació estadística. 2019. Avanç. Dades provisionals

La població empadronada a Catalunya és de 7.672.699 habitants a 1 de gener del 2019, segons dades provisionals del Padró municipal d'habitants.

Evolució dels principals indicadors +

Institut d'Estadística de Catalunya

Millors estadístiques per a una societat millor

Via Laietana, 5808003 Barcelona

Centraleta: +34 935 573 000

Informació estadística: +34 935 573 100

NIF: Q5850015H

(On som)