Web de l'estadística oficial de Catalunya
Millors estadístiques per a una societat millor

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Novetats

RSS +novetats
| TURHOT

Indicadors d'activitat hotelera. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

Les pernoctacions en establiments hotelers van augmentar un 13,6% interanual a Catalunya al desembre del 2018. En el conjunt de l'any 2018, les pernoctacions en els establiments hotelers van disminuir un 0,7% a Catalunya, segons dades provisionals de l'Enquesta d'ocupació hotelera.

| ADR

Indicadors de rendibilitat del sector hoteler. 12/2018 i any 2018. Dades provisionals

La facturació mitjana per habitació ocupada en establiments hotelers (ADR) va augmentar un 7,8% interanual a Catalunya al desembre del 2018 i es va situar en 90,09 euros. L' any 2018, l'ADR va mantenir-se estable respecte de l'any anterior, mentre que els ingressos per habitació disponible van disminuir un 1,2%, segons dades provisionals.

| IASS

Indicadors d'activitat del sector serveis. Índex de volum de negoci. 11/2018

L'índex de volum de negoci en el sector serveis creix un 5,2% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

| IVNI

Índex de volum de negoci a la indústria. 11/2018

L'índex de volum de negoci a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, decreix un 1,7% interanual a Catalunya al novembre del 2018.

| IECI

Índex d'entrada de comandes a la indústria. 11/2018

L'índex d'entrada de comandes a la indústria dels productes industrials, excloent-hi l'energia, augmenta un 1,7% interanual a Catalunya al novembre de 2018.

| CLEM

Enquesta de clima empresarial. T4/2018

La marxa del negoci de les empreses de Catalunya en el quart trimestre del 2018 va registrar un saldo d'11,1 punts, dada que suposa un increment de 2,2 punts respecte a la situació del trimestre anterior.

+ novetats

Indicadors al dia

Selecció d'indicadors econòmics
Indicador Valor
Pernoctacions en hotels 12/2018 13,6%
Facturació mitjana per habitació 12/2018 90,09€
Licitació oficial d'obres (data publicació) 11/2018 −79,4%
Facturació d'energia elèctrica 12/2018 −3,3%
Activitat del sector serveis 11/2018 5,2%
Volum de negoci de productes industrials 11/2018 −1,7%
Comandes de productes industrials 11/2018 1,7%
Clima empresarial T4/2018 11,1

Pernoctacions en hotels 12/2018

Variació interanual: 13,6%

+ afegir aquest giny

Enquestes en curs

  • Enquesta de condicions de vida
  • Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària

El municipi en xifres

+

Cerca de població

+

Noms i cognoms

+

+ afegir el giny de Noms a Catalunya

Estadístiques

+

Dades bàsiques de Catalunya

Dades bàsiques de Catalunya
a 1 de gener del 2018
3r trimestre del 2018
var. entre 3r trim. 2018 i 2017
var. entre des. del 2018 i 2017

Presentació de l'Idescat

L'Idescat a Twitter

@idescat

Destaquem

  • Estadístiques georeferenciades
  • Indicadors de la Unió Europea
  • SORT journal
  • aprenestadistica.idescat.cat