Kontakt

UREDNIŠTVO

Tel: 041 871 650

e-pošta: [email protected]

V.d. odgovornega urednika: Draško Golubar [email protected], 041 871 650

 MARKETING

Draško Golubar  GSM: 041 871 650, [email protected]