loading
Proszę czekać...

Konkurs we współpracy z Pocztą PolskąDrodzy Czytelnicy!

Miło nam poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Pocztą Polską S.A. 

Poczta Polska to sieć obejmująca ponad 7200 placówek, filii i agencji pocztowych, świadczących usługi Klientom indywidualnym i biznesowym.

Dzięki temu przedsięwzięciu, największy polski operator usług pocztowych, będzie mógł świadczyć dla nas również usługę prenumeraty „Tygodnika Solidarność” ponadto, bedziecie Państwo mogli w każdej chwili nabyć nasz periodyk.

Prenumerata pocztowa to:

Oszczędność czasu i pieniędzy:
 • zaabonowanie egzemplarzy prasy w prenumeracie bez ponoszenia dodatkowych opłat,
 • dostarczanie zaprenumerowanej prasy do miejsca zamieszkania, siedziby prenumeratora lub do skrytek i przegródek pocztowych bez pobierania z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat,niezmienność cen w okresie realizacji prenumeraty,
 • niższe ceny za egzemplarz prasy w prenumeracie niż w sprzedaży detalicznej (oferta dotyczy tylko niektórych tytułów prasowych).

Szeroka dostępność - najprostszy i najdogodniejszy sposób zamawiania prasy:
 • drogą elektoniczną pod adresem: prenumerata.poczta-polska.pl ,
 • we wszystkich placówkach pocztowych na terenie kraju,
 • u listonoszy.

W tym celu ogłaszamy konkurs w którym będzie mógł wziąć udział każdy pracownik Poczty Polskiej, zarówno pracownicy punktów pocztowych jak i listonosze.

Poniżej prezentujemy regulamin.

Zapraszamy do udziału.


Regulamin konkursu
"Pozyskiwanie prenumeratorów Tygodnika Solidarność"
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest wydawca Tygodnika Solidarność Tysol Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego Uczestników.
§ 2
Uczestnictwo i warunki udziału w Konkursie
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy z pracowników Poczty Polskiej S.A. zatrudniony na stanowiskach listonoszy i pracowników obsługi klienta w placówkach pocztowych, który w okresie trwania konkursu pozyska co najmniej 10 przedpłat.
 2. Uczestnictwa w Konkursie jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest by Uczestnik zapoznał się z Regulaminem Konkursu dostępnym na stronie internetowej tysol.pl oraz w Placówkach Poczty Polskiej S.A.
 4. Celem Konkursu jest pozyskiwanie prenumeratorów Tygodnika Solidarność w prenumeracie prowadzonej przez Pocztę Polską S.A.
 5. Konkurs trwać będzie od 15 stycznia 2017 roku do 28 lutego 2017 roku.
§ 3
Zasady przekazywania informacji
 1. Pracownicy przyjmują zamówienia od prenumeratorów wśród klientów placówek pocztowych i adresatów w rejonach doręczeń w w/w okresie.
 2. Pracownik na bieżąco przekazuje wykazy pozyskanych prenumeratorów naczelnikowi placówki pocztowej lub osobie przez niego wyznaczonej.
 3. Na podstawie wykazów przekazanych przez pracowników naczelnik placówki pocztowej lub osoba przez niego wyznaczona sporządza zbiorczą informację o liczbie pozyskanych prenumeratorów przez poszczególnych pracowników placówki, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu (plik Excel) i po upływie właściwego terminu przyjmowania zamówień na prenumeratę przekazuje go do Tysol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, do wiadomości RS. Równocześnie kopia zbiorczej informacji z poszczególnych RS jest przekazywana do Biura Rozwoju Działalności Handlowej.
§ 4
Zasady wyłaniania zwycięzców
 1. W wyniku konkursu zostanie wyłonionych po trzech uczestników (I miejsce, II miejsce oraz III miejsce) z każdego z 17 Regionów Sprzedaży łącznie 51 (słownie: pięćdziesiąt jeden) zwycięzców.
 2. Zwycięzcy zostaną wyłonieni na podstawie zestawień przekazanych przez Naczelników UP
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 5 czerwca 2017r.
 4. Opublikowanie listy zwycięzców nastąpi w dniu 14 czerwca 2017r.
 5. Organizator opublikuje imiona, pierwsze litery nazwiska oraz nazwy miejscowości zwycięzców konkursu na stronie internetowej tysol.pl
§ 5
Nagrody
 1. Zwycięzca, w zależności od zajętego miejsca, wyłoniony w trybie, o którym mowa w § 4 niniejszego Regulaminu otrzyma nagrodę, na którą składa się: bon o wartości: 500 zł za zajęcie I miejsca, 300 zł za zajęcie II miejsca,200 zł za zajęcie III miejsca.
 2. Nagroda zostanie wysłana przez Organizatora w terminie 20 dni roboczych liczonych od dnia opublikowania listy zwycięzców na adres urzędu pocztowego, w którym pracuje Uczestnik.
 3. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
 4. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie odbierze przyznanej mu nagrody, a nieodebrana przesyłka zawierająca nagrodę powróci do Organizatora, prawo Uczestnika do nagrody wygasa. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem w doręczeniu nagrody wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu adresu lub innych danych, opóźnienia w doręczeniu nagrody spowodowanej działaniem przewoźnika lub powstałego z innych niezawinionych przez Organizatora przyczyn, lub działania siły wyższej.
§ 6
Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator, tj. Tysol sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 2. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez Uczestników, o której mowa w § 2 ust. 7 powyżej. Organizator przetwarza dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska uczestników Konkursuw celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia osób nagrodzonych, oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu obejmuje także publikację imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika wraz z nazwą miejscowości na stronie internetowej tysol.pl.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Może dokonać tego poprzez kontakt z Organizatorem: numer telefonu: 58 3084269 e-mail: [email protected]
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
§ 7
Postanowienia końcowe
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do Tysol Sp. z o.o. na adres: Tysol sp. z o.o., ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, Tel: 58 3084269.
 3. Kwoty podane w regulaminie są kwotami brutto.
 4. Nagrody za prenumeraty wypłacane zostaną do 30 czerwca 2017r.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na tysol.pl

 

Drogi Użytkowniku,

Nasz Serwis korzysta z plików cookies. Przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem, przeglądanie Serwisu z otwartym komunikatem) bez zmian ustawień Twojej przeglądarki, wyrażasz zgodę na:
• przetwarzanie danych osobowych przez Tysol Sp. z o.o. i naszych zaufanych partnerów do celów marketingowych, w szczególności na potrzeby wyświetlania reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań i preferencji. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili cofnąć, niezależnie od zgód wyrażonych na pozostałe rodzaje przetwarzania danych. Dowiedz się więcej o zgodzie marketingowej w naszej Polityce prywatności / Cofnij zgodę.

• na zapisywanie plików cookies w Twoim urządzeniu końcowym oraz na korzystanie z informacji w nich zapisanych. Ten rodzaj plików cookies pozwala nam na dopasowanie treści dostępnych w Serwisie do Twoich preferencji, utrzymywania sesji po zalogowaniu oraz zapewnienia optymalnej funkcjonalności Serwisu. Więcej o plikach cookies i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych dowiesz się w naszej Polityce prywatności.

wholesale jerseys |  cheap jerseys |  cheap jerseys |  wholesale jerseys |  Wholesale jerseys |  cheap jerseys wholesale |  Cheap NFL Jerseys |  Wholesale nfl jerseys |  cheap nfl jerseys |  cheap jerseys |  Wholesale NHL Jerseys Online |  wholesale basketball jerseys |  wholesale baseball jerseys |  cheap hockey jerseys |  wholesale authentic nba jerseys |  WebSiteMap |  replica jerseys from china |  WebSiteMap |  cheap replica nba jerseys |  youth jerseys |  Custom Football Jerseys |  china replica jerseys |  Cheap Authentic MLB Jerseys |  cheap retro jerseys |  hockey jerseys |  retro jerseys |  website Map |  Wholesale nfl jerseys |  Custom Baseball Jerseys |