1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki
1% ll

Przekaż swój 1% na Fundację Lekarze Lekarzom

To niezwykle proste! Wystarczy numer KRS oraz kwota! Czytaj...

uwaga

Obywatelska Inicjatywa Ustawodawcza Komitetu „Szczepimy, bo myślimy”

NRL popiera cele i założenia zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, przygotowanego w ramach inicjatywy obywatelskiej – „Szczepimy, bo myślimy”. Czytaj...

uwaga

Opinia prawna dotycząca 12 listopada br.

Koleżanki i Koledzy, poniżej zamieszczamy opinię prawną na temat zasad rozliczania pracy lekarzy w dniu 12 listopada 2018 r. Czytaj...

uwaga

Interpretacje Ministra Zdrowia w sprawie możliwości uzyskania podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy specjalistów oraz dodatku dla lekarzy rezydentów.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, poniżej, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniamy interpretacje Ministerstwa Zdrowia do ustawy ... Czytaj...

uwaga

Formularze oświadczeń do uzyskania podwyższenia wynagrodzenia

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, udostępniam wzory formularzy do wykorzystania przez lekarzy rezydentów oraz specjalistów (posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty) chcących skorzystać ze zwiększenia wynagrodzenia. Czytaj...

Aktualności


Wydarzenia

Naczelna Izba Lekarska udostępnia lekarzom i lekarzom dentystom instrukcję ochrony danych osobowych w podmiocie leczniczym oraz inne materiały związane z wejściem w życie RODO. Więcej...

Projekty Unijne

Naczelna Izba Lekarska realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych lekarzy oraz pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi. Więcej...

Badania i szkolenia NIL

OÅrodek Doskonalenia Zawodowego logo

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami. Więcej...

Patronaty

Aby otrzymać Patronat Honorowy Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, należy przesłać do Naczelnej Izby Lekarskiej pismo z prośbą o... Więcej...

Newsletter

Comiesięczny newsletter na Twoją skrzynkę.