Facebook

 

Akce

 

LinkedIn

Sledujte nás také na

 

 

Informace od partnerů

 

 

BOZPprofi LIVE

 

 

Nejnovější
Regály od A do Z (1) Před pořízením

Regály od A do Z (1) Před pořízením

18.1.2019, František Boška, Zdroj: Contia Trandng s.r.o. (contia.cz)
Alfou a omegou současného obchodování jsou transport a logistika, do nichž spadá i skladování. I když se mnoho obchodníků zaklíná dnes tak oblíbeným just in time, cesta zboží od výrobce k zákazníkovi často připomíná labyrint s mnoha záhyby. ...
více

ČSN ISO 45001:2018

18.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Systém péče o provozovaná strojní zařízeníGarance

16.1.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., pro bezpečný provoz a používání zařízení ukládá provozovateli následující povinnosti:
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Provozní dokumentace strojních zařízeníGarance

15.1.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., a dalších předpisů musí být každé strojní zařízení vybaveno provozní dokumentací, která musí být uchovávána po celou dobu provozu strojního zařízení (§ 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb.). Provozovatel strojního zařízení musí…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Norma ČSN ISO 45001:2018 - komentář k praktické aplikaci - 0 Úvod, 1 Předmět normy, 2 Citované dokumenty, 3 Termíny a definiceGarance

14.1.2019, Ing. Monika Becková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Nová norma ISO 45001 obsahuje 10 kapitol, z nichž většina má oproti OHSAS 18001 více (a samozřejmě jinak) strukturovaný obsah. Vlastní požadavky začínají kapitolou 4 (kontextem), nyní se jim tedy věnuje 7 samostatných kapitol, což je velká změna oproti OHSAS,…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Průvodní dokumentace strojních zařízeníGarance

14.1.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Všechna strojní zařízení uvedená ve článku 1 odstavci 1 Směrnice se považují za „stanovené výrobky” ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. Takové výrobky představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, a proto u nich musí být před uvedením…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Roztěkané řízení vozidla

Roztěkané řízení vozidla

14.1.2019, Daniela Kubíčková, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
Roztěkaným řízením označují odborníci stav, kdy je řidičova pozornost odvedena vnějšími podněty vedoucími k nesoustředění se na řízení vozidla samotného, a tak k závažnému zvýšení rizika dopravní nehody. V jazyce české policie se to nazývá ...
více

Provozní prohlídky výtahu

14.1.2019, Bohumil Pivoňka, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)
V říjnu 2018 vyšla nová ČSN 27 4002 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Provoz a servis výtahů. Nevšiml jsem si, že by v ní byly požadavky na provozní prohlídky výtahu, jako v předchozích vydáních normy. Jsou tyto požadavky v jiném předpise nebo ...
více

Strojní zařízení a strojní linky

14.1.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer
více

Uvádění strojů do provozuGarance

11.1.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podle čl. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních (sále jen Směrnice) může být strojní zařízení uvedeno na trh nebo do provozu, pokud je provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer
Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Letecká dopravaGarance

13.1.2017, Ing. Miroslava Šmídová, Zdroj: Verlag Dashöfer
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer
Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…
více
ZámekPřístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
SEMINÁŘE - AKTUÁLNÍ NABÍDKA
   
Konference BOZP v roce 2020
18.11.2018, Praha
Odborný garant a moderátor: Robert Křepinský 
Podtitul: zaměstnavatelé, zaměstnanci a odborně způsobilé osoby - legislativa, povinnosti a další novinky v oblasti BOZP. 
   

 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: