dnes je 20.3.2019
Nejnovější

Zpětné řešení pracovního úrazu

19.3.2019, Zdroj: JUDr. Eva Dandová

Lze pracovní úraz řešit se zpožděním? V jaké lhůtě? 18.1. se mi úraz stal, od 11.3. - předpokládám, že budu uschopněna, zaměstnavatel se mnou nechce nic řešit. Když se mi úraz stal, byl přítomen i mě odvezl na pohotovost. Knihu úrazů pořídil až 2 měsíce po mém ...

Znečištěné ovzduší na pracovišti je neviditelný zabiják

18.3.2019, Zdroj: CERVA GROUP (www.cerva.com)

Znečištěné ovzduší na pracovišti je neviditelný zabijákAerosoly - jemné částice v ovzduší - jsou pro plíce stejně nebezpečné jako cirkulárka pro prsty. Protože jsou ale prakticky neviditelné, mnoho pracovníků je podceňuje. Zde je několik tipů pro vyběr správné ochrany dýchacích cest. 3 kroky k ochraně ...

On-line přestávka na jídlo a oddech

18.3.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Zajímalo by mě, jestli během pracovní přestávky na oběd musím brát telefony a být k on-line. JUDr. Eva Dandová Dobrý den. Odpověď je jednoduchá - nemusíte. Přestávka v práci na jídlo a oddech je de facto nepřetržitý odpočinek mezi směnami. Zaměstnanec ...

Kvalifikace firem pro provádění ocelových konstrukcíGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Certifikáty se vydávají výrobci pro určitou třídu provedení konstrukce (dílu) a dále např. podle toho, zda jsou ocelové konstrukce svařované, šroubované či nýtované. Budete-li si najímat firmu, která bude něco provádět na OK, potom zkontrolujte, zda vlastní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Zdroje a bibliografie k ocelovým konstrukcímGarance

16.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 183/2006 Sb. , stavební zákon Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb. a vyhlášky č. 405/2017 Sb. Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby Zákon č. 360/1992 Sb. o ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Prohlídky ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Druhy prohlídek Kontrola souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací Kontrola skutečného stavu konstrukce se provede podle dokumentace, která předtím byla zkontrolována, zda je správná a úplná. Kontroluje se zejména ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Posouzení existujících ocelových konstrukcí dle ČSN 73 2604 a ČSN ISO 13822Garance

15.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve zvláštních případech se musí provést posouzení stávajících ocelových konstrukcí, vybudovaných dle zrušených předpisů a norem:

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Plnou silou vpřed - s GARANT Power Q

15.3.2019, Zdroj: Hoffmann Group (www.hoffmann-group.com)

Plnou silou vpřed - s GARANT Power QNová řada nástrojů pro frézování s vysokým posuvem nabízí extrémně velký objem odebraného materiálu za čas při vysoké procesní spolehlivosti a velké pestrosti programu. Frézování s nejvyššími hodnotami posuvu, bez nutnosti kompromisů z hlediska procesní ...

Údržba a opravy ocelových konstrukcíGarance

14.3.2019, Martin Šturma - Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vlastník ocelové konstrukce má podle stavebního zákona povinnost řádně ji udržovat. V případě zanedbání údržby je vlastník konstrukce spoluzodpovědný za případné škody. Údržba se řídí předpisem pro kontrolu a údržbu. Dokladem o údržbě jsou zejména pravidelné…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnostní značení vidlic VZV

14.3.2019, Ing. Antonín Dušátko, Zdroj: BOZPprofi (http://www.bozpprofi.cz)

Je někde stanovena povinnost značení vidlic u motorových vozíků? Ing. Antonín Dušátko Dotaz je patrně formulován v návaznosti na někdejší, dnes již zrušenou, ČSN 26 8800 - Motorové vozíky, s účinností od 1. 7. 1975, která v čl. 141 doslovně stanovila, ...

více článků
Nejčtenější

Postup při uznávání nemocí z povoláníGarance

9.10.2018, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnět k posuzování nemoci z povolání a ohrožení nemocí z povolání Posuzovaná osoba Lékařský posudek o zdravotním stavu v souvislosti s nemocí z povolání nebo ohrožením nemocí z povolání vydává příslušný poskytovatel zdravotních služeb na ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Vzory záznamů o školeníArchiv

13.11.2012, Jan Lonsmín, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory záznamů o školení zaměstnanců o BOZP: Záznam o školení zaměstnanců. 1.1 Záznam o školení zaměstnanců - seznámení s dalšími souvisejícími předpisy, seznámení s pracovištěm, seznámení s obsluhou nářadí, technického zařízení, pracovních pomůcek, ...

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Smlouvy o poskytování pracovnělékařských služebGarance

29.10.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Implementace a provoz - ČL. 4.4 (Práce ve výškách)Garance

3.5.2012, Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jelikož každým rokem vznikají často ve stavebnictví a při montážních činnostech při práci ve výškách nebo nad volnou hloubkou pracovní úrazy, je nutno považovat tuto oblast řízení provozu BOZP (i ve smyslu normy OHSAS) za velmi rizikovou, a tudíž hodnou naší…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služebGarance

22.8.2017, JUDr. Anna Janáková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též „ZoSZS”), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus
více článků
Semináře - aktuální nabídka

Novela zákona o DPH 2019
8. 3. 2019, Praha
Olga Holubová

Posluchači budou seznámeni s rozsáhlou novelou zákona o DPH účinnou od roku 2019, která se dotkne všech plátců. Pomocí příkladů budou probrána nejdůležitější novelizovaná ustanovení. Důraz bude kladen na praktickou aplikaci. V rámci časových možností dostanou prostor i dotazy a konzultace.

Vedení daňové evidence u OSVČ a daňové přiznání FO za rok 2018
20. 3. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář je určen začínajícím podnikatelům (OSVČ), kteří povedou daňovou evidenci, a začínajícím účetním, kteří vedou daňovou evidenci nebo si ji chtějí zopakovat.

Novela zákona o DPH 2019 - Novela zákona o EET
22. 3. 2019, Praha
Ing. Zdeněk Kuneš

Seminář je určen pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s problematikou DPH.

Účetnictví pro začátečníky
8. - 9. 4. 2019, Praha
Ing. Ivana Zatloukalová

Seminář má za cíl seznámit účastníky s komplexním vedením účetnictví, s principy podvojnosti účetnictví, se specifikacemi účtování na jednotlivých účetních třídách. Součástí semináře je procvičení si účtování na příkladech z praxe (silniční daň, přiznání DPH, daňové přiznání právnických osob aj.)

Daňové novinky 2019
10. 4. 2019, Praha
Ing. Ivana Pilařová

Seminář je určen pracovníkům daňových oddělení a finančních účtáren a dalším, kteří se profesně setkávají s daňovou problematikou.

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nejnavštěvovanější semináře