Veřejné zakázky Plzeňského kraje

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Plzeňský kraj nebo organizace jím zřizované či zakládané.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka sportovního oblečení pro účastníky LODM 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2019 05.02.2019 10:00
II/183 Chrastavice-oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.01.2019 31.01.2019 09:00
III/17121 Sušice-Hájkova ulice, rekonstrukce
podlimitní Příjem nabídek 22.01.2019 12.02.2019 10:00
Afaltové směsi pro SÚSPK (2019)
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2019 28.02.2019 10:00
Kamenivo pro SÚSPK (2019)
nadlimitní Příjem nabídek 21.01.2019 27.02.2019 10:00
III/18329 Štěnovický Borek-Čižice, oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 30.01.2019 09:00
III/17714 x s II/117 - Nechánice, oprava
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 29.01.2019 10:00
Nákup dvou převozních sanitek pro Stodskou nemocnici
podlimitní Příjem nabídek 17.01.2019 01.02.2019 09:00
Stavební práce, rekonstrukce učeben a WC
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2019 01.02.2019 10:00
Modernizace návazné péče - Klatovská nemocnice, a.s. (3. vyhlášení)
nadlimitní Příjem nabídek 17.01.2019 19.02.2019 09:00
Servisní a materiálová smlouva pro tiskárny SÚSPK (2019)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.01.2019 25.01.2019 10:00
Stodská nemocnice, a.s. – modernizace návazné péče – anesteziologické přístroje
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 15.02.2019 09:00
Anesteziologické přístroje pro Chirurgické oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 15.02.2019 09:00
Anesteziologické přístroje pro Gynekologické oddělení
nadlimitní Příjem nabídek 15.01.2019 15.02.2019 09:00
Zajištění činnosti TDS na stavbě "II/169 a II/145 Dlouhá Ves - Radešov, úsek B a C"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2019 30.01.2019 10:00
všechny zakázky