Články

Rozhovor s loňskými vítězi soutěže Ukaž svou kreativitu: "Největším lákadlem byla hlavní výhra, a sice účast na kongresu Právní prostor."

Rozhovor s loňskými vítězi soutěže Ukaž svou kreativitu: "Největším lákadlem byla hlavní výhra, a sice účast na kongresu Právní prostor." Karolína a Ondřej Drachovští v loňském ročníku soutěže "Ukaž svou kreativitu" obsadili první, resp. třetí místo a měli tak možnost zúčastnit se kongresu Právní prostor. Co vše jim soutěž přinesla? Kolik času zabere napsání soutěžního příspěvku? A je vlastně pro studenta práv důležité trénovat písemný projev?

Mohou zaměstnavatelé uchovávat kopie dokladů svých zaměstnanců? Co na tom změnilo GDPR?

Mohou zaměstnavatelé uchovávat kopie dokladů svých zaměstnanců? Co na tom změnilo GDPR? V případě občanských průkazů je základní pravidlo nepřekvapivě zakotveno v zákoně o občanských průkazech: Je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez prokazatelného souhlasu občana. Kopírování dokladů podepřené o souhlas je tedy obecně možné, avšak situace zaměstnance a zaměstnavatele je specifická tím, že zaměstnanci jsou vůči zaměstnavateli chápáni jako osoby ve slabším postavení.

Rozhovor – Petr Kadlec: brexit tvrdý, měkký, odložený či vůbec nějaký?

Rozhovor – Petr Kadlec: brexit tvrdý, měkký, odložený či vůbec nějaký? V poslední době, více než kdy jindy, upíná veřejnost oči směrem k Londýnu. Od chvíle, kdy se ve Spojeném království v referendu rozhodlo o vystoupení z Evropské unie, uplynulo již více než dva roky. Konkrétní podoba rozluky je však stále ve hvězdách. Nad možnými scénáři vývoje a jejich dopady se v rozhovoru zamýšlel další z přednášejících odborného kongresu Právní prostor JUDr. Petr Kadlec - partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS.

Právo užívat dědicův byt jako příkaz ze závěti

Právo užívat dědicův byt jako příkaz ze závěti V souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku, který nabyl účinnosti již před více než pěti lety, se mnohokrát skloňoval institut vedlejších doložek závěti, který byl s příchodem zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), obnoven. Předchozí občanské zákoníky z let 1964 a 1950 totiž instituty vedlejších doložek neznaly a tyto považovaly za nemožné z toho důvodu, že v nich bylo spatřováno nepřípustné omezování dědice v nakládání s vlastním majetkem.

Řešení budoucnosti 160 let staré?

Řešení budoucnosti 160 let staré? Na samém sklonku února tohoto roku uspořádala Veřejná ochránkyně práv kulatý stůl na téma „Elektronické zveřejňování rozhodnutí soudů“. Asi nepřekvapí, že se všichni účastníci shodli na tom, že plošné zveřejňování co nejširšího spektra soudních rozhodnutí by bylo velmi užitečné z celé řady dobrých důvodů.

Dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 41/17 na možnost podání žádosti o přechodný pobyt za situace, kdy cizinec není oprávněn pobývat na území České republiky

Dopady nálezu Ústavního soudu Pl. ÚS 41/17 na možnost podání žádosti o přechodný pobyt za situace, kdy cizinec není oprávněn pobývat na území České republiky Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 41/17 ze dne 27.11.2018 (dále jen „nález“) shledal ustanovení §169r odst. 1 písm. j) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon“) protiústavním, a to zejména pro jeho rozpor s ústavně zaručeným právem na soukromí, na rodinný život a na soudní ochranu (z důvodu odepření práva na následný přístup k soudu).

Obchodní tajemství a nová databáze jednotkových cen léčiv

Obchodní tajemství a nová databáze jednotkových cen léčiv Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s AIFP (Asociací inovativního farmaceutického průmyslu) zřídilo databázi jednotkových cen léčiv dodávaných do nemocnic přímo řízených ministerstvem. Jaké důsledky z toho plynou pro dodavatele léčiv?

Judikatura

Zákaz prodeje o svátcích platí

Ústavní soud neshledal nic protiústavního na zákazu prodeje o některých svátcích.

Rozsah přezkumu dovolání státního zástupce

Ústavní soud stanovil limity, kterými je dovolací soud vázán při posuzování dovolání státního zástupce v neprospěch obžalovaných, v mediálně vděčné kauze okolo knihy projevů Adolfa Hitlera.

Zadržování nadměrného odpočtu DPH

Pokud má finanční úřad pochybnosti o oprávněnosti odpočtu DPH pouze pokud jde o určitý typ obchodů, nemůže zadržovat vyplacení odpočtu DPH i z jiných obchodů daňového subjektu.

Doznání a podmíněné propuštění

K podmíněnému propuštění z výkonu trstu odnětí svobody není nutné, aby se pachatel k činu doznal.

Čerpání z webových stránek

Informace publikované na veřejně dostupných webových stránkách nepředstavují notorietu. Každou webovou stránku, ze které se v řízení čerpají poznatky, je třeba zdokumentovat ve spise, jelikož jde o provedený důkaz.