Veřejné zakázky Masarykovy univerzity

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Masarykova univerzita
IČO: 00216224
ID profilu zadavatele ve VVZ: 60052494

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka 2 ks GNSS přijímače s RTK měřením pro LEA MAX systém
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 25.06.2019 12:00
Joštova 13 – dodávka aktivních prvků
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 03.07.2019 10:00
SIMU+ FSS – Radio vybavení 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2019 08.07.2019 10:00
Servis hmotnostního spektrometru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.06.2019 24.06.2019 10:00
Rozšíření clusteru datových služeb
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2019 17.07.2019 10:00
Úklidové služby UKB 2019
nadlimitní Příjem nabídek 10.06.2019 12.07.2019 10:00
CP 1953/ RI 1907 Skříňový hlubokomrazící box (5 ks)
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 08.07.2019 10:00
Rámcová dohoda na dodávky sítěk pro transmisní elektronovou mikroskopii - opakované řízení
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 18.06.2019 10:00
Tělové simulátory pro LF MU 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 20.06.2019 13:00
část č. 1 VZ Model na výuku rozšířené neodkladné resuscitace (ALS) s pokročilým bezdrátovým ovládáním, pacientským monitorem a tvorbou scénářů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 20.06.2019 13:00
část č. 3 VZ Tělové simulátory pro Katedru ošetřovatelství
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 20.06.2019 13:00
část č. 2 VZ Výukový trenažér pro nácvik porodu (pánevní torzo + novorozenec)
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 20.06.2019 13:00
Modernizace EPS (EZS, PZTS) - opakovaná VZ
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 19.06.2019 10:00
Dodávka interiérového vybavení pro IHOK LF MU
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.06.2019 17.06.2019 13:00
Výměna koberců v učebnách UKB
podlimitní Příjem nabídek 04.06.2019 21.06.2019 10:00
všechny zakázky