V hlubokém zármutku oznamujeme, že dne 12. června 2019 zemřel ve věku 82 let
doc. Ing. Rudolf Pohl, CSc.

Docent Rudolf Pohl byl neodmyslitelně spjat s Fakultou dopravní jako její první zaměstnanec a všudypřítomný fotograf. V jeho osobě ztrácíme významnou pedagogickou a vědeckou osobnost, ale také oblíbeného kolegu a pro studenty člověka, který je vedl k hlubšímu zamyšlení. Čest jeho památce!

S docentem Rudolfem Pohlem se rozloučíme v pátek dne 21. června 2019 ve 13 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze.

smuteční oznámení, životopis

Mimořádný termín přijímacího řízení pro akademický rok 2019 – 2020 vlajka CZC
  • Pravidla a organizace SZZ

    2. 5. 2019

    Pravidla a organizace státních závěrečných zkoušek na ČVUT FD konaných v červnu a září 2019 pro studenty, vedoucí závěrečných prací a oborové referenty pro SZZ dle Směrnice děkana č. 2/2018.

Novinky

Letní školka UMŠ Lvíčata

12. 6. 2019

UMŠ Lvíčata otevírá pro léto 2018 letní školku s tematickým zaměřením „Z pohádky do pohádky“. Čekají nás mnohá překvapení, záhady, hry a samozřejmě soutěže a výlety. Každý týden se seznámíme s novou pohádkou.

další informace

Zápis do zimního semestru 2019 - 2020

10. 6. 2019

Zápis studentů bude probíhat prostřednictvím systému KOS v termínu od 17.6.2019 do 8.9.2019. Věnujte zvýšenou pozornost všem zveřejněným pokynům a návodům.

další informace

Studentská anketa

4. 6. 2019

Hodnocení letního semestru 2018/2019 formou ankety na internetu. Určeno všem studentům Fakulty dopravní. Hodnocení se provádí na pracovišti Praha i Děčín.

další informace

Soutěž pro studenty

30. 4. 2019

Česká agentura pro standardizaci i v letošním roce udílí Cenu a Čestná uznání Vladimíra Lista za zásluhy o rozvoj a popularizaci technické normalizace. V rámci rozšíření spolupráce s technickou veřejností se vyhlašuje čtvrtý ročník soutěže o nejlepší studentskou práci s vazbou na technické normy ČSN. Své práce můžete zasílat do 31. července 2019.

další informace

Archiv novinek

Ústavy fakultyČím jsme zajímaví

Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny na hlavní oblasti:

  • Dopravní infrastruktura v území
  • Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
  • Automatizace v dopravě a telekomunikacích
  • Inteligentní dopravní systémy
  • Provoz a řízení letecké dopravy

Excelentní pracoviště - laboratoře

Laboratoř interaktivních vozidlových simulátorů

více informací

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné osobní dopravě

více informací

Laboratoř řízení a modelování dopravy

více informací

Výzkumná laboratoř vozidel

více informací

Spolupracujeme

další spolupráce