Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK-LF3-Osteosyntetický materiál
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.03.2019 27.03.2019 10:00
UK-3LF - Dodávka přístroje – Průtokový cytometr
podlimitní Příjem nabídek 13.03.2019 02.04.2019 10:00
LFP - Volkswagen T6
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.03.2019 22.03.2019 10:00
FaF UK – Aktivní prvky II
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 10:00
FaF UK – Centrální řešení zabezpečení sítě - Firewall II
podlimitní Příjem nabídek 12.03.2019 29.03.2019 11:00
UniMeC - I. etapa - klimatizace a zateplení zařízení odvětrávání
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 02.04.2019 09:00
RUK – NAKLADATELSTVÍ – DODÁVKA, IMPLEMENTACE A PODPORA REDAKČNÍHO SYSTÉMU WEBOVÉ PREZENTACE NAKLADATELSTVÍ KAROLINUM
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.03.2019 15.04.2019 10:00
STARSS – Centrální generátor dusíku s kompresorem II
nadlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 12.04.2019 10:00
UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP 2
podlimitní Příjem nabídek 08.03.2019 01.04.2019 09:00
UK-LF3 - Modulární systém pro kostní frézu, vrtačku a pilu
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.03.2019 20.03.2019 10:00
ÚJOP - Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.03.2019 14.03.2019 08:00
Kompletní balík softwarových nástrojů pro řešení složitých úloh metodou konečných prvků
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.03.2019 18.03.2019 14:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2019/2020_2. výzva
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.02.2019 12.03.2019 14:00
EFSA-CDN - Liquid scintillation counter (beta spektrometr) pro detekci alfa, beta i gama záření pro experimentální účely II
nadlimitní Příjem nabídek 26.02.2019 01.04.2019 10:00
LF HK – FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů – dílčí část Zrak a ucho - III
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.02.2019 11.03.2019 11:00
všechny zakázky