Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika
podlimitní Příjem nabídek 20.01.2019 06.02.2019 10:00
RUK - Centrum Krystal - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2019 30.01.2019 10:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 18.02.2019 09:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL I
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 18.02.2019 10:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL II
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 18.02.2019 11:00
LF HK - Dodávka spotřebního materiálu do tiskáren r. 2019 - tonery
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.01.2019 31.01.2019 10:00
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové, opakované zadání
nadlimitní Příjem nabídek 14.01.2019 14.02.2019 10:00
Nákup kancelářského materiálu 2019/2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.01.2019 28.01.2019 10:00
RUK SBZ - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2019
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.01.2019 23.01.2019 10:00
RUK SBZ - Zajištění kontejnerového odvozu a ekologická likvidace odpadu.
VZ malého rozsahu Zadávání VZ 11.01.2019 23.01.2019 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka diskových polí pro Ekonomický informační systém Univerzity Karlovy
nadlimitní Příjem nabídek 10.01.2019 11.02.2019 10:00
LF HK – BBMRI-CZ: Síť biobank – Spotřební materiál a reagencie pro sekvenátor Miniseq
nadlimitní Příjem nabídek 09.01.2019 13.02.2019 11:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka vybavení - UV zdroj pro detekci chromatogramů II
nadlimitní Příjem nabídek 09.01.2019 11.02.2019 10:00
EFSA-CDN - Ionizační technika MALDI
nadlimitní Příjem nabídek 09.01.2019 11.02.2019 11:00
LFP - dodávky biomodelů
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.01.2019 21.01.2019 10:00
všechny zakázky