Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Rekonstrukce softballového hřiště ve SC Hostivař
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 08.07.2019 10:00
RUK – SBZ – Rekonstrukce sportovních šaten v SC Hostivař
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2019 08.07.2019 10:00
RUK - SBZ – Dodávka vzduchotechniky pro úpolový sál a sál aerobiku I Sportovního centra UK Hostivař
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.06.2019 28.06.2019 11:00
PedF – Doplnění vybavení do chemických laboratoří
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.06.2019 01.07.2019 13:00
PedF – Modernizace bazénové technologie v Brandýse nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2019 28.06.2019 11:00
RUK – ÚVT – poskytování servisní podpory CISCO zařízení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.06.2019 24.06.2019 11:00
RUK - SBZ - Nové varhany pro Velkou aulu Karolina
nadlimitní Prokazování kvalifikace 10.06.2019 11.07.2019 10:00
Dodávka interiérového vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 21.06.2019 12:00
LF HK - BBMRI-CZ: Síť biobank: Přístroj na výrobu složených tkáňových microarrays (TMA)
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 10.07.2019 09:30
LFP - laboratorní mikroskop
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2019 20.06.2019 08:00
„Úklidové služby pro 2. LF UK s náhradním plněním“
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 26.06.2019 09:00
LF HK – CORE FACILITIES – Aspirační přenosný systém pro odsávání zbytků nehořlavých kapalin
nadlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 10.07.2019 10:00
Komponenty figuríny (díly a čidla) a Mobilní akviziční systém
podlimitní Příjem nabídek 07.06.2019 26.06.2019 10:00
UK-LF3-Šicí materiál 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.06.2019 27.06.2019 10:00
ÚJOP - Letní kurz českého jazyka pro krajany
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.06.2019 17.06.2019 08:00
všechny zakázky