Ziņas

Latvijas Rakstnieku savienības laikraksts "konTEKSTS" ir latviešu literatūras vēstnesis, kas 16 lpp. (paplašinātie numuri - 20 lpp.) apjomā ik mēnesi sniedz ieskatu Latvijas un cittautu literatūrā un tās procesu daudzveidībā. Laikraksts ir arī vienīgais mēneša iz...
Nedēļas nogale atnāca ar skumju vēsti. Reizē ar cīruļputeņa atnestajām sniegpārslām mūžībā aizsaukts Liepājas autors, Latvijas Rakstnieku savienības biedrs kopš 1992. gada, dzejnieks un prozaiķis Edvīns Tauriņš, – deviņu grāmatu, tostarp trīs dzejas kr...
1. martā mūžībā devusies literatūras pētniece Astrīda Skurbe (Vite). 1962. gadā Astrīda Skurbe beigusi Latvijas Valsts universitātes Vēstures un filoloģijas fakultāti un tajā pašā gadā sākusi strādāt Andreja Upīša Valodas un literatūras institūtā, kas t...
Pagājušās nedēļas nogalē mūžībā aizgājusi rakstniece Andra Neiburga (16.01.1957 – 02.03.2019). Literatūrā viņa ienāca pērnā gadu tūkstoša astoņdesmitajos gados kā viena no «jaunajām niknajām» prozas autorēm, kuras ar savām pirmajām publikācijām ...