Revistes Científiques de la Universitat d'Alacant

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tots

 • [i2] Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista digital [i2] investigación e innovación en arquitectura y territorio , té com a finalitat la recopilació d'articles de recerca escrits per estudiants i professors de diferents universitats que, després d'un rigorós procés de selecció de revisió per experts amb...
 • Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social

  Imatge de la portada de la revista Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social
  Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social és una revista científica internacional arbitrada de Treball Social i Ciències Socials editada pel Departament de Treball Social i Serveis Socials de la Universitat d'Alacant. El seu objectiu és contribuir a la difusió...
 • América sin Nombre

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista  América sin Nombre , fundada al desembre de 1999, té una periodicitat anual (gener-desembre) i està especialitzada en la publicació d'estudis en Literatura Hispanoamericana de totes les èpoques. Així mateix, és una de les poques publicacions centrades...
 • Anales de la literatura española

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Anales de literatura española és una revista científica de l'àrea de Literatura del Departament de Filologia Espanyola de la Universitat d'Alacant que té com a objectiu principal l'estudi de la literatura espanyola en cadascun dels seus vessants i combina les línies...
 • Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval va nàixer el 1982, en el marc del Departament d’Història Medieval i Moderna de la Universitat d’Alacant, amb l’objectiu de crear un fòrum obert de comunicació i debat sobre la investi­gació en el...
 • Caplletra

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Caplletra  és una revista internacional de filologia, destinada a la publicació de treballs originals sobre qualsevol aspecte relacionat amb les llengües o les literatures, amb una atenció especial a la filologia catalana. Va adreçada a tots els investigadors i...
 • Cuadernos de Biodiversidad

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Cuadernos de Biodiversidad és una revista internacional de divulgació científica editada pel Centre Iberoamericà de la Biodiversitat (Cibio) de la Universitat d'Alacant. Aquesta revista naix amb l'objectiu de ser vehicle transmissor i impulsor de qualsevol informació...
 • Cultura de los cuidados

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Cultura de los cuidados és una publicació orientada a contribuir al desenvolupament del coneixement històric, antropològic, fenomenològic i teòric de les cures infermeres. 
 • DOXA: Cuadernos de Filosofía del Derecho

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Doxa: Cuadernos de Filosofía del Derecho  és una publicació de caràcter anual, impulsada pel grup de Filosofia del Dret de la Universitat d’Alacant. Des de 1984 tracta de servir com a vehicle de comunicació i intercanvi entre els filòsofs del dret sud-americans i els d’Europa.
 • ELUA: Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Estudios de Lingüística. Universidad de Alicante (ELUA) és una revista científica de les àrees de Llengua Espanyola i Lingüística General del Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la Universitat d'Alacant. El seu consell de...
 • Feminismo/s

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Feminismo/s és una publicació semestral de l’Institut Universitari d'Estudis de Gènere de la Universitat d'Alacant, oberta no solament al personal investigador que compon l’IUIEG, sinó a tota la comunitat acadèmica. Amb un enfocament de caràcter interdisciplinari, la...
 • GeoGraphos

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  GeoGraphos és una revista digital de geografia i ciències socials editada pel Grup Interdisciplinari d'Estudis Crítics i d'Amèrica Llatina (GIECRYAL) de la Universitat d'Alacant (Alacant, Espanya) i que té com a objectiu principal estimular la recerca geogràfica i social,...
 • Investigaciones Geográficas

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Investigaciones geográficas és una revista científica internacional de difusió del coneixement geogràfic editada per l’ Institut Interuniversitari de Geografia  des de 1983. El principal objectiu és contribuir a la difusió del coneixement geogràfic, en sentit ampli, i...
 • Investigaciones Turísticas

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  La revista  Investigaciones Turísticas és editada semestralment per l'Institut Universitari d’Investigacions Turístiques de la Universitat d'Alacant i té com a objectiu fomentar la recerca, reflexió i comprensió de l'activitat turística a través d'una perspectiva oberta i...
 • Ítaca. Revista de Filologia

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  «Ítaca. Revista de Filologia» és una publicació anual del  Departament de Filologia Catalana  de la Universitat d’Alacant, fundada l’any 2010, que té com a objectiu la comunicació i la divulgació del coneixement en l’àmbit dels estudis lingüístics i literaris, i també en el...
 • Journal of Human Sport and Exercise

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Journal of Human Sport and Exercise  és una revista científica en línia i d'accés obert, que publica articles de recerca, ressenyes i cartes en tots els àmbits de les ciències de l'esport. La revista té com a objectiu proporcionar la font d'informació més completa i fiable...
 • Journal of Physical Agents

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Journal of Physical Agents (JoPha) cerca contribucions que descriguen treballs científics realitzats en tots els àmbits que utilitzen conceptes de tecnologies basades en agents, sobretot en aplicacions industrials, robòtica i domòtica (agents físics) i en aplicacions...
 • Journal of New Approaches in Educational Research

  Logotip per a la capçalera de pàgina
  Journal of New Approaches in Educational Research és una revista científica digital internacional en obert sobre investigacions de l'àmbit educatiu. Actualment està indexada a ESCI, de Thomson & Reuters.