Facebook LinkedIn

└ Anunţuri reglementări europene/ internaționale

13/03/2019
ANUNȚ: Materialul ESMA ”Intrebări și Răspunsuri referitoare la aspecte legate de prospecte”, precum și materialul ESMA ”Întrebări și Răspunsuri referitoare la Directiva privind transparența”, cu ...

Anunțuri MIFID II/ MIFIR

14/03/2019
  ANUNȚ:  ESMA a publicat o bază de date pentru MiFID II și MiFIR care facilitează accesul interactiv la măsurile europene de nivel 2 și 3 emise în legătură cu cele două reglemen...

Reglementări naționale SII

21/02/2019
1. Legea 237/2015 poate fi citită AICI 2. Regulamente și norme A.S.F.: a) Regulament nr. 1/2019 privind evaluarea și aprobarea membrilor structurii de conducere și a persoanelor care dețin func...

Reglementări europene SII

21/02/2019
  Regulamentul delegat 2015/35 al Comisiei Europene  AICI, modificat de Regulamentele 2016/467, 2017/1542, 2018/1221 * Versiunea în limba română a actelor europene, care nu au fost transpu...
Vezi mai multe

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 4/ 2013 privind acțiunile suport pentru certificatele de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

13/03/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de regulament pot fi comunicate la adresa [email protected], până cel tîrziu în data de 18 martie 2019.

PROIECT Normă privind activitatea de audit statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

28/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectului de normă pot fi comunicate la adresa [email protected], până cel tîrziu în data de 19 martie 2019.

 

 

PROIECT Normă privind încheierea exerciţiului financiar 2018 pentru entităţile din domeniul asigurărilor

20/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de normă pot fi comunicate la adresa [email protected], pentru o perioadă de 10 zile, până pe 02 martie 2019 inclusiv.

PROIECT Norma pentru modificarea și completarea Normei nr. 1/2015 privind aderarea și evidența participanților la fondurile de pensii administrate privat

07/02/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Propunerile și observațiile pe marginea proiectelor de normă pot fi comunicate la adresa [email protected], în perioada 08.02 –  18.02.2019.

PROIECT REGULAMENT pentru modificarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2016 privind organizarea şi funcţionarea Entităţii de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar non-bancar (SAL-FIN)

30/01/2019

 

Textul integral al proiectului este disponibil AICI. Citiți AICI Nota de prezentare a proiectului.

Observațiile vor fi transmise pe adresa [email protected], până la data de 14.02.2019

 Nr. articol  

 Text din proiect  

 Formulare propusă  

 Motivație/ observație  

       
       

Propunerile/ observațiile/ comentariile care nu sunt trimise în această formă NU se vor lua în considerare.  

Vezi mai multe

Informare privind Brexit

20/03/2019
  Ca urmare a notificării din data de 29 martie 2017 privind retragerea din Uniunea Europeană, începând cu data de 30 martie 2019, cu excepția cazului în care se va conveni asupra unei date dife...

ANUNȚ: CBL Insurance Europe dac

18/04/2018
  Urmare a cererii Băncii Centrale a Irlandei către Înalta Curte de numire a unui administrator temporar pentru CBL Insurance Europe dac (CBLIE), a fost numit pe această poziție domnul ...
Vezi mai multe