Vereniging van Nederlandse Gemeenten: VNG

Nieuwste editie

'Loslaten is het credo', aldus waarnemend burgemeester Harry de Vries van Scherpenzeel. De overheid doet een stapje terug, inwoners nemen het heft in handen, zo blijkt uit dit themanummer over lokale democratie. In Rotterdam en Overschild zijn het de inwoners die de regie nemen. Om een straat opnieuw in te richten of bij de wederopbouw van het halve dorp na de Groningse aardbevingen. Niet alleen actieve inwoners zijn cruciaal voor de lokale democratie, ook de gemeentelijke organisatie zelf speelt een belangrijke rol. In Den Helder maken de leden van de driehoek burgemeester, gemeentesecretaris en raadsgriffier zich sterk voor het imago van de gemeente. Verder in deze editie: Udo Kock (voorzitter VNG-commissie Financiën) over de tekorten in het sociaal domein en een betoog van Bort Koelewijn over een ongeval in de gemeente Kampen.

Nu op Twitter

VNG Fora

Verschilmakers

In het openbaar bestuur is er altijd veel aandacht voor structuren en bevoegdheden. Echt doorslaggevend zijn de ménsen in het openbaar bestuur. Wie zijn die verschilmakers? Wat drijft hen? Wat zijn hun ‘moments of being’ en hoe reageerden zij toen? Wie of wat zijn hun inspiratiebronnen en met wie spreken zij over hun twijfels? Guido Rijnja ging met deze vragen op pad en kwam terug met tien verhalen. Die verhalen zijn gebundeld in het boekje 'Verschilmakers' dat u bij de VNG kunt bestellen.

Producten en diensten

Om gemeenten te helpen bij de steeds wisselende vragen en behoefte van de samenleving, biedt de VNG verschillende producten en diensten: van uitwisseling van kennis via het Informatiecentrum, VNG-Magazine, handige publicaties, nieuwsbrieven en ledenbrieven tot ondersteuningsteams die bij gemeenten ‘over de vloer’ komen.