Så kan skolan digitaliseras

År 2022 ska alla skolans huvudmän kunna använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att främja kunskapsutveckling och likvärdighet. För att skapa förutsättningar för det behövs en rad åtgärder på nationell nivå. SKL har därför tagit fram en handlingsplan som nu överlämnats till regeringen. #skolDigiplan.

Senaste nytt

Se fler

 • Trycksår i vården minskar


  Allt färre patienter i vården har trycksår, visar den senaste mätningen från SKL.
  2019-04-16 | Nyhet
 • Arbete för rent vatten måste organiseras om


  Lägg ner de fem vattenmyndigheterna och låt Havs- och vattenmyndigheten ta över delar av deras ansvar. Det är ett av SKL:s förslag till regeringen för ett bättre arbete för rent vatten.
  2019-04-15 | Nyhet

Kurser och konferenserSe fler

Bloggar
Se fler

 • Myten om det svarta hålet


  Nyligen har man lyckats fotografera ett svart hål i rymden. De svarta hålen är så kraftfulla att allt som kommer nära dem sugs in och förintas.

  2019-04-18
 • SKL tar fram vägledning om webbfilter


  Digitaliseringen av samhället pågår för fullt. Via appar, mobiler och datorer handlar vi mat, lämnar tidrapporter, deltar i undervisning och umgås socialt. Såväl föräldrar som skolan behöver ge unga färdigheter för att hantera de möjligheter som digitalisering kan innebära. Samtidigt finns en oro för att elever ska exponeras för eller få åtkomst till exempelvis pornografi och extremt våld på nätet via sin egen eller skolans utrustning.
  2019-04-18
 • Hur kan vi öka behörigheten i fritidshemmen?


  Igår släpptes Skolverkets årliga statistik om elever och personal i fritidshem. För första gången redovisar Skolverket siffror ur lärarregistret och kan därmed ge besked om hur många av de som är anställda som lärare i fritidshem som har ansökt om och beviljats legitimation och behörighet. Det är bedrövande siffror, som ger en fingervisning om den utmaning som kommunerna står inför i samband med det stundande skarpa legitimationskrav som träder i kraft den 1 juli.
  2019-04-17

Sidfot