Egyszerűsített, szöveges felület (VMEK)  

 

 

Országos Széchényi Könyvtár

 

 

 

 

 

 

 

 


MEK Egyesület

 

 

 

 

 

 


Nemzeti
Információs
Infrastruktúra
Fejlesztési Program

 

 

 

 

 


Internet
Szolgáltatók
Tanácsa

 

 

 

 

 

 

Arcanum Adatbázis Kft.

 

Bányászattörténeti
Kutatások Alapítvány
Rudabánya

 

Bányászattörténeti
Múzeum
Rudabánya

 

Családok a Családért
Egyesület

 

Családakadémia Kiadó

 

Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudo-
mányi Tanszék

 

Distributed Proofreaders

 

Enciklopédia Humana Egyesület

 

Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos
Társaság

 

Erdélyi Múzeum-
Egyesület

 

Eszterházy Károly
Egyetem

 

The European Library

 

Europeana

 

Fórum Kisebbség-
kutató Intézet

 

Haáz Rezső Múzeum
Tudományos
Könyvtára

 

Hadtörténelmi Levéltár

 

HUNGAROVOX

 

INTEGRITY Kft.

 

Irodalmi Rádió

 

Kájoni János
Megyei Könyvtár
Csíkszereda

 

Kárpátaljai Magyar
Főiskola

 

Kárpátaljai Magyar
Művelődési Intézet

 

Körmendi Galéria

 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Or-
szágos Szövetsége

 

Mercator Stúdió

 

Makkai Sándor Prot. Népf. Egyesület

 

Mikes International

 

Mindenkinek van hangja!

 

MTA Kisebbség-
kutató Intézet

 

MTA Filozófiai
Kutatóintézet

 

MTA Közgazdaság-
tudományi Intézet

 

MTA Politikai Tudo-
mányok Intézete

 

MTA Szociológiai
Kutatóintézet

 

MTA Világgazdasági
Kutatóintézet

 

Művelődési Központ,
Könyvtár és
Múzeum, Edelény

 

OMGK

 

Országos Erdészeti Egyesület

 

Összefogás a
Börtönügyért
Egyesület

 

PPKE BTK
PPKE JÁK

 

Project Gutenberg
Hungarian Team

 

Selye János
Egyetem

 

Syllabux

 

Terebess Kiadó

 

Trezor Kiadó

 

 
Egyszerűsített, szöveges felület 
Simple, text-based interface
19108 dokumentum

Byzanz und das Abendland V. : Studia Byzantino-Occidentalia / szerkesztő Juhász Erika

Világirodalom története, Művelődéstörténet, Európai országok történelme
bizantinológia, kulturális kölcsönhatás, világirodalom története, filológia, történelem, művelődéstörténet, történettudomány, Bizánci Birodalom, Európa, középkor

"There is a 10th century Byzantine work on how to rule the Roman, i. e. Byzantine empire. Among other things it discusses how to reject the unreasonable demands of the Khazars, the Turks, the Rus' and other northern and Scythian peoples. What the barbarians of the North are interested in, it says, are the royal insignia..."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19522   2019-07-17

Byzanz und das Abendland IV. : Studia Byzantino-Occidentalia / szerkesztő Juhász Erika

Világirodalom története, Művelődéstörténet, Európai országok történelme
bizantinológia, kulturális kölcsönhatás, világirodalom története, filológia, történelem, művelődéstörténet, Bizánci Birodalom, Európa, középkor

"The beginnings of Hungarian byzantinology can be traced back to the early 19th century. After the excesses of Romantic historiography it was the Millenium of the Hungarian Conquest (1896) that provided an opportunity for positivist historians to collect the sources on the early period of Hungarian history..."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19521   2019-07-17

SuliXerver : SuliX Learning

Informatika az oktatásban, Felhasználói szoftverek
számítógépes oktatás, e-learning, oktatástechnológia, felhasználói program, szabad szoftver

"Belépés után a főoldalon találja meg azokat a kurzusokat, amelyeken a jogosultságának megfelelően részt vehet, taníthat, szerkeszthet. Kurzusokat alaphelyzetben a rendszergazda hozhat létre, de kurzuskezelő jogosultságot későbbiekben a többi felhasználónak is adhat."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19519   2019-07-17

Rózsa 2. : Verseim, 1968-2019 / Kotaszek Hedvig ; illusztrátor Kotaszek Hedvig

Kortárs magyar irodalom
magyar irodalom, 21. sz.

"Álommá lennék,
hangod a dalban,
Öledbe bújva
dalolnék halkan."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19518   2019-07-17

Rózsa 1. : Grafika, 1986-2019 / Kotaszek Hedvig ; illusztrátor Kotaszek Hedvig

Festészet, grafika
grafika, rajzművészet, képzőművészet, Magyarország, 20-21. sz.
URL: http://mek.oszk.hu/19500/19517   2019-07-17

"Jól őrizd helyedet" : Emlékezések Tarnai Andorra / szerkesztő Tüskés Gábor

Magyar irodalom története, Tudománytörténet
irodalomtörténész, irodalomtudomány, Tarnai Andor (1925-1994), Magyarország, 20. sz.

"E gyűjtemény gondolata 2013. augusztus 24-én, Tarnai Andor lovasi sírjának feleségemmel és kollégáimmal közösen történt felkeresésekor vetődött föl bennem. ... érdemes lenne összegyűjteni és közreadni a Tarnai-díjasok visszaemlékezéseit, kiegészítve az őt köszöntő és rá emlékező korábbi meg újabb írásokkal."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19516   2019-07-17

Leár ; Lear király : [Forráskiadás] / William Shakespeare ; fordító Sófalvi József

Klasszikus világirodalom, Műfordítás, Kritika, Stilisztika, irodalomesztétika
angol irodalom, dráma, irodalomtudományi forrás, irodalomtudomány, Magyarország, 18. sz., 19. sz.

"A Leár kézirata hetvenöt kézzel számozott oldalból áll. A kézirat rektóinak tetején, középen könyvtári, nyomtatott levélszámozás fut végig 2-től 39-ig. A belső címlapon a következő olvasható: »Leár. Hérosi Szomorú Játék 5 Fel-vonásbann. Schakespeare és Schiller után fordította S. J. Kolo'sváron 1811 Februariusban.«"

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19515   2019-07-17

Innováció a szőlőszaporításban / Szabó Péter

Növénytermesztés, kertészet, Növénytan, Ágazati gazdaságtan
szőlőtermesztés, növénynemesítés, agrobiológia, agrometeorológia, agrotechnika, növénykórtan, növényvédelem, agroökonómia, agrártudomány, Magyarország, Európai Unió, 21. sz.

"Véleményem szerint fontos lenne, hogy tervezzék a szaporítóanyag előállítási tevékenységet. Megfelelő ösztönzőkkel ez az ágazat is versenyképes lehetne. A törzsültetvényekben szigorúbb növény-egészségügyi követelmények előírása lenne kívánatos annak érdekében, hogy patogénmentes szaporítóanyagot állítsunk elő."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19573   2019-07-17

Szuper Károly színész, vándorszínész-társaság igazgatójának élete, ősei dióhéjban

Genealógia, családtörténet, Levéltári kutatás, Színházművészet, Film- és színháztörténet
színész, színházi rendező, családtörténet, genealógia, Supper család, Szuper Károly (1821-1892), Léka, Locsmánd, Kiskunhalas, Győr, 19. sz.

"A családi emlékezet szerint Gizella (Giza) és Terézia (Riza) édesapjuk melletti sírhelyen nyugszik. Az ő sírhelyükön nincs fejfa, nincs felirat, csak egy műkőkeret, és a kereten belül főleg borostyán. Ezt a sírhelyet is a család gondozta és gondozza még mindig."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19572   2019-07-17

Szuper Károly színészeti naplója : 1830-1850 / Szuper Károly

Színházművészet, Film- és színháztörténet
színész, színházi rendező, színészi mesterség, vándorszínház, színháztörténet, Szuper Károly (1821-1892), Magyarország, 19. sz.

"Veszprém, március 25. Szőllősi barátom unszolására hatan elhatároztuk, hogy oly területet keresünk, a hol béke honol, miután pedig ilyennek tekinthető a Dunántúl, hol Hetényi társulata egyedül működik, elhatároztuk őt felkeresni. Ma délután értünk ide köd és hó által verve."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19571   2019-07-17

Elmélet és módszer : Nyelvészeti tanulmányok / szerkesztő Laczkó Krisztina, Tátrai Szilárd

Nyelvtudomány általában
nyelvészet

"A nem finit tagmondatok alanyának kifejezései lehetőségei általában meglehetősen korlátozottak, és sajátos korlátozások alá esnek: az ilyen alanyok nagyon gyakran nincsenek nyelvileg látható-hallható módon kifejezve (»odaértett« alanyok), amikor pedig mégis megjelennek, akkor jellemzően nem alanyesetben állnak."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19514   2019-07-16

Digitális írástudás Linuxon

Számítástechnika általában, Operációs rendszerek, Felhasználói szoftverek, Informatika az oktatásban
informatika, operációs rendszer, felhasználói program, szabad szoftver, számítógép-használat, számítógépes oktatás

"Ha mappákat szeretnénk használni, először létre kell hoznunk őket. Mappa létrehozásához kattintsunk a jobb egérgombbal a fájlkezelő egy üres helyére és válasszuk a Mappa létrehozása parancsot, vagy a Fájl menü Mappa létrehozása menüpontját. Ekkor - hasonlóan az új fájlhoz - megjelenik egy új mappa, melynek nevet kell adnunk."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19513   2019-07-16

"Közel, s távol" VI. : Az Eötvös Collegium Orientalisztika Műhely éves konferenciájának előadásaiból, 2016. 2. kötet / szerkesztő Doma Petra, Takó Ferenc

Művelődéstörténet, Ázsiai országok történelme
keletkutatás, mongolisztika, történelem, Mongólia, Mezopotámia, Távol-Kelet, ókori Kelet

"A mongol gondolkodás az európaiétól igen eltérő módon, sajátos nomád logikával rendszerezi a körülötte lévő élővilágot. A ló a háziasított állatok, a jószág, vagyis mal csoportjába tartozik, pontosabb és hagyományosabb néven az ötféle jószág, Tawan xošu mal egyike."

URL: http://mek.oszk.hu/19500/19511   2019-07-16                tovább...

 

 

 

EPA
Elektronikus Periodika
Archívum és Adatbázis

 

DKA
Digitális Képarchívum

 

MIA
Webarchívum

 

KIÁLLÍTÓTEREM
Művészek és művek

 

EoD
E-könyvek igény szerint

 

JELES NAPOK
Ünnepek és évfordulók

 

KÉPZŐMŰVÉSZET MAGYARORSZÁGON
Művészek és műalkotások

 

KÖNYVISMERTETŐK
Ajánlott olvasnivalók

 

VILÁGHALLÓ
Online beszédszintetizátor

 

BESZÉLŐ KÖNYVEK
Szöveg=>MP3 átalakítás

 

KÉRDEZZE A KÖNYVTÁROST!
Online tájékoztató szolgálat

 

VILÁGKÖNYVTÁR
Hasznos források

 

DC GENERÁTOR
Dublin Core űrlap

 

MINERVA PLUS
Az EU digitalizációs együtt-
működésének honlapja

 

HUNGAROLÓGIAI
ALAPKÖNYVTÁR

Digitalizálási program

 

POSTACÍM:
OSzK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály
1827 Budapest,
Budavári Palota F épület

 

E-POSTACÍM:
[email protected]

 

TELEFON:
(36)-1-224-3741

 

KÖNYVJAVASLAT:
spreadsheets.google.com

 

HÍRLEVÉL:
MEK-Hírek lista

 

JELVÉNYEK:
mek.oszk.hu/html/jelvenyek.html

 

TWITTER:
OSZK MEK

 

FACEBOOK:
Magyar Elektronikus Könyvtár
A MEK barátai

 

KATALÓGUS:
MEKCAT

 

WINDOWS 10:
Elektronikus Könyvtár

 

ANDROID:
MEK Droid

 

MOBIL FELÜLET:
http://m.mek.oszk.hu

 

EGYSZERŰSÍTETT:
http://vmek.oszk.hu

 

TÜKRÖZÉS:
http://mek.niif.hu
http://mek-oszk.uz.ua

 

PROXY:
http://www.mek.sk

 

 

TORRENT:
http://tracker.aladar.com

 

 

 

KÖZPONTI SZERVER:

 

URL:
http://mek.oszk.hu

 

URN:
http://nbn.urn.hu/N2L?urn:nbn:hu-2

 

PURL:
http://purl.org/NET/mek

 

FTP:
ftp://mek.oszk.hu/pub/mek2

 

RSS:
http://mek.oszk.hu/mek.xml
http://mek.oszk.hu/mek2iso.rss

 

HETI:
http://mek.oszk.hu/export/mek-heti-gyarapodas.html

 

OPDS:
http://bookserver.mek.oszk.hu
http://bookserver.mek.oszk.hu/all

 

OAI:
http://mek.oszk.hu/cgi-bin/MEKOAI/oai.cgi?verb=identify
http://mek.oszk.hu/oai/oai?verb=Identify

 

OHS:
http://mek.oszk.hu/ohs/

 

METAADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/export.html

 

KAPCSOLT ADATOK:
http://mek.oszk.hu/html/lod.html

 

 

 

Fejlesztés:
OSZK - E-könyvtári
Szolgáltatások Osztály

::küldetésnyilatkozat::

 

 

Programozás: Vitéz Bt.
Látványterv: Phoenx
©  MEK, 2003-2019.

 

 

        MEK GY.I.K. :    Gyakran Ismételt Kérdések

 

 

      Honlap-térkép:   Site-map

 

 

      Mobil fejlesztések: Mobile functions

 

 

eXTReMe Tracker Statisztika:    Statisztikai adatok, forgalom

 

 

 

 

X videos cheap tumi backpack Wholesale NBA Jerseys cheap Oakleys Sunglasses wholesale the north face backpack wholesale Nfl jerseys wholesale Soccer jerseys wholesale Ncaa jerseys cheap fjallraven backpack cheap RayBan Sunglasses cheap anello backpack Cheap power tools wholesale Nhl jerseys cheap yeti cups Cheap Nike Shoes cheap swiss gear backpack wholesale Mlb jersey cheap hydro flask Dynamo, Kiev cheap off white
Wholesale jerseys |