Kif kienet żvelat f'Diċembru li għadda l-gazzetta ILLUM il-Gvern se jobbliga kull kirja b'kuntratt ta' durata minima ta' sena 

Albert Gauci Cunningham / 26 ta' Ġunju 2019

Fir-residenza nstabet droga lesta biex tkun ittraffikata

Miriam Dalli nħatret Viċi President tas-Soċjalisti u Demokratiċi Ewropej. Kariga prestiġjuża ma’ bosta oħrajn li għandha. Imma biżżejjed biex tkun l-għażla awtomatika bħala suċċessur ta’ Muscat?

...fost oħrajn dan ikun jilliċenzja l-kuntratturi li jwaqqgħu l-bini u li jagħmlu xogħol ta’ skavar

200 kunsillier jiffirmaw petizzjoni biex jitlaqqa' l-Kunsill Ġenerali u tittieħed deċiżjoni dwar Adrian Delia

Ta' Delia u ta' kontrih jirsistu biex jieħdu rwoli importanti fil-Partit Nazzjonalista

Kien parti mill-iskorta għal snin u spċċa mitlub jirreżenja mill-Korp

Il-Qorti llum semgħet kif l-għarusa ta' Jordan Azzopardi offriet somma flus biex persuna ma tixhedx kontra fil-każ tal-għarus tagħha

Maximillian Ciantar jintbagħat sena ħabs hekk kif il-Qorti ssibu ħati ta' gideb kontra l-pulizija li arrestawh...

Il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne jgħid illi 143,000 persuna qed igawdu mill-iskema POYC

Ittra li qed iddur fost il-membri tal-Kunsill Ġenerali tiftaħ il-kanuni kontra Deputati Nazzjonalisti li mhu...

Lil Adrian Delia nfakkruh li l-pożizzjoni tiegħu jafha lill-partit u huwa jinsab obbligat lejn il-bżonnijiet tal-partit u mhux il-kontra

Carmel Cacopardo jikteb dwar ir-revokar tal-permess mogħti għall-proġett tal-Grupp db f'Pembroke

Michael Grech jikteb dwar il-bini u l-aħħar inċidenti li seħħew. X'hemm bżonn isir?

LATE NIGHT u MEN IN BLACK: INTERNATIONAL, minn din il-ġimgħa fiċ-ċinema

Jobs
L-aktar filmati riċenti
Stħarriġ
Deals
gazzetta diġitali
Segwina fuq Facebook