Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

16. 1. 2019

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2018 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


20. 12. 2018

Úspěšný rok 2019 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


6. 12. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky – poslední aktualizace – listopad 2018.

Více informací


5. 12. 2018

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 3. 12. 2018. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 525 termínů. V roce 2018 byly pro vybrané pojmy ve slovníku doplněny definice, doporučené na základě spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) jako definice hlavní.

Více informací


5. 12. 2018

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


29. 11. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Řídicí, plánovací a finanční nástroje ve službách polycentrického rozvoje.

Více informací


28. 11. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Ministerstva pro místní rozvoj Obecné nařízení o ochraně osobních údajů a územní plánování, který je v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ve znění účinném od 25. 5. 2018.

Více informací


20. 11. 2018

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČR, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Obce a veřejnost mají možnost zaslat své písemné připomínky ke Zprávě o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky.
Připomínky ke Zprávě lze uplatnit písemně v termínu do 17. prosince 2018.

Více informací


7. 11. 2018

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno druhé revidované vydání Ministerstva pro místní rozvoj Územní studie veřejného prostranství – Metodický návod pro pořízení a zpracování.

Více informací


5. 11. 2018

NÁRODNÍ DOTACE – Podpora územního plánování a architektonických / urbanistických soutěží
Byly zveřejněny nové informace o národních dotacích pro rok 2019.
Národní program Podpora územně plánovacích činností obcí
Národní program Podpora architektonických a urbanistických soutěží

Více informací


31. 10. 2018

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Územní dimenze budoucích politik.

Více informací


30. 10. 2018

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací – poslední aktualizace – říjen 2018.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019