Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

21. 3. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 5/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe a mimořádná příloha VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.–9. 11. 2018, které jsou k dispozici v plné verzi.

Více informací


11. 3. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Ústav územního rozvoje ve spolupráci s odborem územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj připravili v rámci plnění opatření č. 2.2.3 publikaci – VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ aneb jak udělat veřejný prostor dobře.

Více informací


8. 3. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byla zveřejněna metodická sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury a k poskytování úplného znění územně plánovací dokumentace.

Více informací


15. 2. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna kapitola D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.

Více informací


11. 2. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 18. 2. do 1. 3. 2019.

Více informací


8. 2. 2019

KNIHOVNA ÚÚR
Upozorňujeme na změnu otevírací doby knihovny od 18. 2. 2019. Knihovna bude nově otevřena v pondělí, ve středu a ve čtvrtek v dopoledních hodinách a ve čtvrtek v odpoledních hodinách.

Více informací


26. 1. 2019

PŘEHLED MIKROREGIONŮ A EUROREGIONŮ V ČR
Ústav územního rozvoje ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj, odborem regionální politiky provedl v rámci úkolu A.4.05/RP Podpora obcí k 31. 12. 2018 aktualizaci přehledu funkčních mikroregionů a euroregionů v České republice.

Více informací


25. 1. 2019

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2019.

Více informací


23. 1. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2018.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně je k časopisu zveřejněn Rejstřík 2018.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 2/2018 a 3/2018.

Více informací


17. 1. 2019

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Vnitřní periferie v Evropě.

Více informací


16. 1. 2019

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 1. 1. 2019 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informacíSchéma začlenění ÚÚR
Kontakty Mapa stránek RSS Prohlášení o přístupnosti TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001–2019