Kustamās mantas – autobusa IVECO 4510 atkārtota izsole

Izsoles veids – rakstiska izsole ar augšupejošu soli.

 Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi).

 Nosacītā cena –  EUR 360 (trīs simti sešdesmit euro 00 centi) ar PVN, kas ir arī izsoles sākumcena.

 Reģistrācijas nauda – EUR 10,00 ( desmit euro 00 centi), kas jāieskaita Neretas novada pašvaldības kontā Nr. LV64HABA0551025939090, AS “SWEDBANK”.

Flauta pieskandina Mazzalvi

26.martā Mazzalves pamatskolā viesojās flautiste Maija Kļaviņa ar koncertlekciju “Tembra projekcijas”, kura interesanti un ļoti saistoši visām vecuma grupām no piecgadniekiem līdz 9.klases jauniešiem atklāja flautas attīstības vēsturi. Koncertlekcijā bija lieliski apvienotas dažādas mākslas – vizuālā, kinomāksla, tērpu dizains, glezniecība, fotomāksla un mūzika. Flautiste fantastiski izspēlēja vilciena gaitu pa kalnainu apvidu, nospēlēja arī pavadījumu animācijas filmai. Skolēni muzikālos skaņdarbos iepazina sešas dažādas flautas, varēja tās salīdzināt. Koncertlekcijas noslēgumā skolēniem bija iespēja arī gūt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem – izrādās, flautas ir arī ne tikai no koka un apsudrabotas, bet pat no īsta sudraba, pat zelta un platīna darinātas. Lai tik virtuozi iztrallinātu sīksīkos nošu pierakstus, Maija Kļaviņa mācījusies vairāk kā 20 gadus gan Rīgas 6.vidusskolā, gan mūzikas skolā un gan mūzikas akadēmijā.

Neretiešu sasniegumi Skatuves runas konkursā

Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm rīko Skolēnu skatuves runas konkursu. Nolikumā viens no pieciem uzdevumiem ir formulēts šādi: “Attīstīt un pilnveidot bērnu un jauniešu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību. Skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme.”[1] Konkursanti tika vērtēti pēc 5 kritērijiem – domas atklāsme, spilgtu priekšstatu gleznu esamība un atklāsme klausītājam, kontakts ar klausītāju, skaidra dikcija un artikulācija, repertuāra atbilstība runātājam -, katrā kritērijā piešķirot maksimāli 10 punktus. Dalībnieki saņem augstākās pakāpes diplomus, I, II, III pakāpes diplomus un pateicības.

Lielā Talka aizsāks jaunu desmitgadi ar jaunām vēsmām vides domāšanā

Šī gada Lielā Talka notiks 27.aprīlī

Šogad Lielā Talka notiks 27.aprīlī un tajā aicināsim cilvēkus ne tikai vākt atkritumus, bet arī tos vācot šķirot. Tas tiks darīts, lai veicinātu izpratni par plastmasas piesārņojumu, tās kaitīgo ietekmi uz vidi un izpratni par plastmasu kā videi bīstamu atkritumu, kas rada augsnes piesārņojumu un siltuma akumulāciju augsnē un ūdeņos. Iedzīvotāji tiks aicināti talkā šķirot, atdalot plastmasu no citiem atkritumiem. Tāpēc talku vietām tiks piešķirti zilas un baltas krāsas maisi. Zilie tiks paredzēti plastmasai, baltie – citiem atkritumiem. Centīsimies kopīgiem spēkiem skaidrot šo aktivitāti, un paralēli tas palīdzēs saprast, cik dabā ir plastmasas atkritumu un kā rast adekvātāko risinājumu, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām institūcijām. Aicinām iedzīvotājus aktīvi iesaistīties interaktīvajā piesārņoto vietu reģistrēšanas kartē www.talkas.lv sadaļā “Kartes”, kas tiks atvērta līdz ar sniega nokušanu. Talkas vietu reģistrācija www.talkas.lv sāksies, kā ierasts, mēnesi pirms talkas, šogad – ar š.g. 27.martu.

Neretas novada skolu dejotājiem raits deju solis

21.martā Aizkraukles kultūras namā pulcējās Aizkraukles reģiona skolu deju kolektīvi uz Aizkraukles reģiona skolu deju kolektīvu skati. Neretas novadu pārstāvēja 3 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas kolektīvi, ko vada Inita Kalniņa, un Mazzalves pamatskolas deju kolektīvs, ko vada Silvija Ivanova.

Pirmie žūrijas komisijas priekšā stājās Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 3.-4.klašu deju kolektīvs “Sudrabiņš” ar dejām “Roku rokā” un “Mana meilo” un Mazzalves pamatskolas 1.-4.klašu deju kolektīvs ar dejām “Latviešu pāru deju svīta” un “Cimdu polka”. Stingrā žūrija – XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku ”Saule vija zelta rotu” mākslinieciskā vadītāja, Siguldas tautas deju kolektīva “Vizbulīte” vadītāja, horeogrāfe Indra Ozoliņa, Jēkabpils apriņķa skolēnu deju kolektīvu virsvadītājs Andris Kivlenieks, Jēkabpils pilsētas skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja Laura Ābola – neretiešu sniegumu novērtēja ar 1.pakāpi. Uzteicama arī mazzalviešu dejotgriba, kaut arī bez viena no dejotājiem, kuram šajā laikā bija operācija.

Uzņēmēju dienas Aizkrauklē

No 13. – 17. martam Aizkrauklē notika nu jau astotās Uzņēmēju dienas. 16. martā arī mūsu novada uzņēmēji piedalījās šajā pasākumā – izstādē – gadatirgū, kurā varēja iepazīstināt ar sevi un reizē paskatīties un pavērot citu veikumu. Neretas novadu pārstāvēja Z/S “Stērķēni” (Santa Možeika) ar medu un biškopības produktiem, Zanda Ragele ar keramiku, Iveta Muraška ar pašu darinātām rotaslietām, Kronīšu kokapstrādes uzņēmums, Elvīra Plēsuma ar adījumiem un Ērberģes muižas Zilā dāma (Žanna Miezīte), kura iepazīstināja interesentus ar tūrisma iespējām Neretas novadā. Izstāde – gadatirgus bija plaši apmeklēta gan no uzņēmēju, gan apmeklētāju puses. Savus veikumus parādīt un pārdot bija ieradušies uzņēmēji no dažādām Latvijas vietām, arī no Lietuvas.

Senioru čempionātā

Ar spēlēm Tukumā noslēdzās Latvijas senioru čempionāta 1.posms. Vīriešu 50+ grupā arī šogad piedalās pagajušās sezonas bronzas laureāte Neretas komanda. Pēc  1.posma astoņu komandu konkurencē “Nereta” ieņem 5.vietu, apsteidzot “Poliurs/Jelgava”, “VK Ventspils” un “Durbi”.

Tukumā “Nereta”  uzvarēja “Poliurs/Jelgava” (2:1)  un “VK Ventspils” (2:0). Šo uzvaru kaldināšanā īpaša nozīme bija spēlētāju vēlmei uzvarēt un pašaizliedzīgai cīņai par katru punktu. Jāatzīmē Andra Grīnvalda teicamo spēli aizsardzībā, kas spēja pārlauzt 1.seta gaitu un no rezultāta 17:23 uzvarēt 26:24! Arī ar “Ventspili” nebija nekāda izklaide 27:25; 25:15.

Neretas novada vēlēšanu komisija izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019.gada 25.maijā

Neretas novada vēlēšanu komisija, saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumu, izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas parlamenta vēlēšanām 2019.gada 25.maijā.

”Par zaļu pat vēl zaļāks…”

”…ir mūsu skolas laiks…” – ar šādu moto 15. marta novakarē noritēja   ikgadējais pasākums Mazzalves pagastā ar pašdarbības kolektīvu piedalīšanos.  Šogad  tika apspēlēta skolas tēma. Raisījās atmiņas par to kā bija toreiz, kad “papum mute bija vaļā un mammai pūcīgs bija vaigs…”

27.aprīlī – uz pārsteigumu zemi Sēliju

Sēlija, Sēla, Sēlenes zeme, Augšzeme – tik daudz skaistu nosaukumu ticis zemei, kurā izsenis ir dzīvojusi sēļu tauta.

Gribi redzēt, kā šodien dzīvo ļaudis Sēlijā? 27.aprīlī piedalies Lielajā Autofotoorientēšanās braucienā “Sēlija 2019”!

Brauksim izzināt, kāda mūsdienās ir Sēlija ar tās 28 pilskalniem, Staburagu, piekto gadalaiku – atbūdu, kā arī dižajiem vīriem – Paulu Stradiņu, Mārtiņu Bucleru, Jāni Jaunsudrabiņu un Stenderu.

Privacy Preference Center

Necessary

Advertising

Analytics

Other