Cesis.lv http://cesis.lv Cēsis - senatne mūsdienās Rit “Cēsis 813” otrā diena un svētki tuvojas kulminācijai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/rit----cesis-813----otra-diena-un-svetki-tuvoja http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/rit----cesis-813----otra-diena-un-svetki-tuvoja 2019-07-20 "Cēsis 813" laikā mākslas festivāla izstāde atvērta līdz pusnaktij; uz koncertzāles - projekcijas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/-cesis-813--kulminacija-cesu-makslas-festiva http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/-cesis-813--kulminacija-cesu-makslas-festiva 2019-07-19 Apmeklētājiem atvērta Izstāžu nama piebūve http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/apmekletajiem-atverta-izstazu-nama-piebuve http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/apmekletajiem-atverta-izstazu-nama-piebuve 2019-07-18 Vācijas elektromobiļu rallijs Cēsīs http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/vacijas-elektromobilu-rallijs-cesis http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/vacijas-elektromobilu-rallijs-cesis 2019-07-15 Līvas Graudiņas gleznu izstāde "Klātbūtne” http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/livas-graudinas-gleznu-izstade--klatbutne--- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/livas-graudinas-gleznu-izstade--klatbutne--- 2019-07-15 Vaives pagasta svētki "Kaķukrogā” http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/vaives-pagasta-svetki--kakukroga--- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/vaives-pagasta-svetki--kakukroga--- 2019-07-15 Ekskursija Vaives svētku dalībniekiem http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/ekskursija-vaives-svetku-dalibniekiem http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/ekskursija-vaives-svetku-dalibniekiem 2019-07-15 Meistardarbnīcas laikmetīgās mākslas iepazīšanai bērniem un jauniešiem Valmierā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/meistardarbnicas-laikmetigas-makslas-iepazis http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/meistardarbnicas-laikmetigas-makslas-iepazis 2019-07-15 Sidnejas latviešu teātra izrāde "Kabarē De Rīga" http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/kabare-de-riga http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/kabare-de-riga 2019-07-15 Ierobežota autosatiksme pie 1.pamatskolas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/ierobezota-autosatiksme-pie-1-pamatskolas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/ierobezota-autosatiksme-pie-1-pamatskolas 2019-07-12 Jauniešiem būs iespēja īstenot savas iniciatīvas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jauniesiem-bus-iespeja-istenot-savas-iniciati http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/jauniesiem-bus-iespeja-istenot-savas-iniciati 2019-07-12 Līdz augustam slēgta Cēsu sabiedriskā pirts http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/lidz-augustam-slegta-cesu-sabiedriska-pirts http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/lidz-augustam-slegta-cesu-sabiedriska-pirts 2019-07-12 Reģionu skolotāji vasarā gatavojas pārmaiņām izglītības programmā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/regionu-skolotaji-vasara-gatavojas-parmainam http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/regionu-skolotaji-vasara-gatavojas-parmainam 2019-07-11 Cēsu pilsētas atklātais čempionāts ātrajā šahā un blicā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesu-pilsetas-atklatais-cempionats-atraja-- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesu-pilsetas-atklatais-cempionats-atraja-- 2019-07-11 Turpinās Sv.Jāņa baznīcas restaurācija; sākusies jumta nomaiņa http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/turpinas-sv-jana-baznicas-restauracija--saku http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/turpinas-sv-jana-baznicas-restauracija--saku 2019-07-10 Gāzes apgādes sistēmu remonti un celtniecības darbi Cēsis http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/gazes-apgades-sistemu-remonti-un-celtniecibas- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/gazes-apgades-sistemu-remonti-un-celtniecibas- 2019-07-09 NVA informēs par platformas brivpratigie.lv jaunajām iespējām http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/nva-informes-par-platformas-brivpratigie-lv-jauna http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/nva-informes-par-platformas-brivpratigie-lv-jauna 2019-07-09 Cēsīs aizvadīta pirmā Zero Waste diena http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-aizvadita-pirma-zero-waste-diena http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-aizvadita-pirma-zero-waste-diena 2019-07-09 Līdzfinansējums valsts un vietējās nozīmes kultūras pieminekļu saglabāšanai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/-lidzfinansejums-valsts-un-vietejas-nozimes-k http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/-lidzfinansejums-valsts-un-vietejas-nozimes-k 2019-07-08 Cēsu klīnika parakstījusi līgumu par ārstniecības korpusa pārbūves būvprojekta izstrādi http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-klinika-parakstijusi-ligumu-ar-arhitektu- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-klinika-parakstijusi-ligumu-ar-arhitektu- 2019-07-08 Cēsniekiem četras medaļas Latvijas Jaunatnes Olimpiādē http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesniekiem-sekmigs-starts-latvijas-jaunatnes-oli http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/cesniekiem-sekmigs-starts-latvijas-jaunatnes-oli 2019-07-08 Cēsu Mākslas festivālam izveidota mākslīgā intelekta atbalstīta saziņas platforma http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-makslas-festivalam-izveidota-maksliga-i http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-makslas-festivalam-izveidota-maksliga-i 2019-07-08 CVĢ skolēns Andrejs Ķīlis izcīna bronzas medaļu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolens-andrejs-kilis-izcina-bronzas-meda http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skolens-andrejs-kilis-izcina-bronzas-meda 2019-07-05 Ar mobilitāti Spānijā DACVĢ noslēdzās 2 gadus ilgušais Erasmus+ projekts http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ar-mobilitati-spanija-dacvg-nosledzas-2-gadu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ar-mobilitati-spanija-dacvg-nosledzas-2-gadu 2019-07-04 Turpinās darbs pie inovācijas centru izveides Latvijas reģionos http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/turpinas-darbs-pie-inovacijas-centru-izveides-la http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/turpinas-darbs-pie-inovacijas-centru-izveides-la 2019-07-04 Izstāde "Gleznotāja mazās piezīmes" http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/izstade--gleznotaja-mazas-piezimes- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/izstade--gleznotaja-mazas-piezimes- 2019-07-03 Biedrībām un nodibinājumiem NVA piedāvā iespēju saņemt palīdzīgas rokas sabiedriskā labuma darbu veikšanai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/biedribam-un-nodibinajumiem-nva-piedava-iesp- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/biedribam-un-nodibinajumiem-nva-piedava-iesp- 2019-07-02 Līdz gada beigām veiks brīvprātīgo veselības apdrošināšanas iemaksu atmaksu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/lidz-gada-beigam-veiks-brivpratigo-veselibas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/lidz-gada-beigam-veiks-brivpratigo-veselibas 2019-07-02 Cēsu Centrālās bibliotēkas izstāžu piedāvājums 2019. gada jūlijā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-centralas-bibliotekas-izstazu-piedava http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/cesu-centralas-bibliotekas-izstazu-piedava 2019-07-02 Radošas un sportiskas vasaras nometnes bērniem http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/novada-un-valsti/radosas-un-sportiskas-vasaras-nometnes-berniem http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/novada-un-valsti/radosas-un-sportiskas-vasaras-nometnes-berniem 2019-07-02 Cēsīs apņemas kļūt par bezatkritumu pilsētu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-apnemas-klut-par-bezatkritumu-pilsetu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-apnemas-klut-par-bezatkritumu-pilsetu 2019-07-02 Pilsētas parkos makšķerēt nav ļauts http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/pilsetas-parkos-makskeret-nav-lauts http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/pilsetas-parkos-makskeret-nav-lauts 2019-07-02 Aicina piedalīties fotokonkursā un iepazīt Vaives pagastu http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/aicina-piedalities-fotokonkursa-un-iepazit-vaiv http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/aicina-piedalities-fotokonkursa-un-iepazit-vaiv 2019-07-02 Agitas Rando trio http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/agitas-rando-trio--zintis-zvarts- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/agitas-rando-trio--zintis-zvarts- 2019-07-01 Aicinām pieteikties Vaives seniorus vasaras ekskursijai http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/aicinam-pieteikties-vaives-seniorus-vasaras-eksku http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/aicinam-pieteikties-vaives-seniorus-vasaras-eksku 2019-07-01 Bērnu mākslas darbu izstāde ”Kaķukrogā” http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/bernu-makslas-darbu-izstade----kakukroga---1 http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/bernu-makslas-darbu-izstade----kakukroga---1 2019-07-01 Cēsu kauju simtgades svinības pulcē vairāk nekā 20 000 apmeklētāju http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-kauju-simtgades-svinibas-pulce-vairak-nek http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-kauju-simtgades-svinibas-pulce-vairak-nek 2019-06-27 TRIO PALLADIO UN GUNTIS KUZMA | Cēsu Mākslas festivāls http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/trio-palladio-un-guntis-kuzma---cesu-makslas-fes http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/trio-palladio-un-guntis-kuzma---cesu-makslas-fes 2019-06-27 Rīgas ielā 7 skatāmas trīs izstādes http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/rigas-iela-7-skatamas-tris-izstades http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/rigas-iela-7-skatamas-tris-izstades 2019-06-27 Mainīts LAD pieņemšanas laiks Cēsu VPVKAC http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/mainits-lad-pienemsanas-laiks-cesu-vpvkac http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/mainits-lad-pienemsanas-laiks-cesu-vpvkac 2019-06-26 CTDV joprojām var pieteikties jaunajam mācību gadam http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ctdv-joprojam-var-pieteikties-jaunajam-macibu-g http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/ctdv-joprojam-var-pieteikties-jaunajam-macibu-g 2019-06-26 Otrais kultūras projektu līdzfinansējuma konkurss Cēsu novadā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/otrais-kulturas-projektu-lidzfinansejuma-konkur http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/otrais-kulturas-projektu-lidzfinansejuma-konkur 2019-06-26 Cēsu novada pašvaldība aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-pasvaldiba-aicina-iesniegt-jaunatne http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cesu-novada-pasvaldiba-aicina-iesniegt-jaunatne 2019-06-26 Cēsīs notiek Latvijā pirmās mākslīgā intelekta apmācības http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-notiek-latvija-pirmas-maksliga-intele http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesis-notiek-latvija-pirmas-maksliga-intele 2019-06-26 Politiski represēto Cēsu biedrības paziņojums http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/politiski-represeto-cesu-biedriba-pazinojums http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/politiski-represeto-cesu-biedriba-pazinojums 2019-06-25 CVĢ skolēni piedalās Erasmus+ projektā "My school, my life" http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-erasmus--projekta--my-sch http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/izglitiba/cvg-skoleni-piedalas-erasmus--projekta--my-sch 2019-06-19 Kapu svētki Vaives pagastā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/kapu-svetki-vaives-pagasta1 http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/kapu-svetki-vaives-pagasta1 2019-06-17 "No saldenās pudeles” īsti latviska joku luga divos cēlienos http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/-no-saldenas-pudeles----isti-latviska-joku-luga- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/-no-saldenas-pudeles----isti-latviska-joku-luga- 2019-06-11 Jaunas izstādes Cēsu Izstāžu namā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/tiks-atklatas-jaunas-izstades-cesu-izstazu-na http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/tiks-atklatas-jaunas-izstades-cesu-izstazu-na 2019-06-10 Skrējiena "Jānis un Jānītis 2019" rezultāti http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/skrejiens--janis-un-janitis-2019- http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/skrejiens--janis-un-janitis-2019- 2019-06-06 Mainīts auto stāvēšanas laika ierobežojums vecpilsētas stāvvietās http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizetas-izmainas-auto-stavesanas-laika-ier1 http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/precizetas-izmainas-auto-stavesanas-laika-ier1 2019-06-05 Populāru solistu un Vidzemes kamerorķestra lielkoncerts “Vienā elpā” http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/popularu-solistu-un-vidzemes-kamerorkestra-lielk http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasakumi/popularu-solistu-un-vidzemes-kamerorkestra-lielk 2019-05-31 Mākslas izstāde "PROM no acīm, PROM no prāta" http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/vides-risinajumu-instituts-starptautiska-maksl http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/vides-risinajumu-instituts-starptautiska-maksl 2019-05-28 Cēsu Mākslas festivāls izziņo datumus http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-makslas-festivals-izzino-datumus http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cesu-makslas-festivals-izzino-datumus 2019-05-23 "Sporto Cēsīs 2019" jūlijā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/-sporto-cesis-2019--maija http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/sports/-sporto-cesis-2019--maija 2019-04-26 Traktortehnikas eksaminācijas veikšanas un apliecības apmaiņas iespējas http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/lauki/traktortehnikas-eksaminacijas-veiksanas-un-aplie http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/lauki/traktortehnikas-eksaminacijas-veiksanas-un-aplie 2019-04-08 Cēsīs top jauns sociālo pakalpojumu centrs http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/novada-un-valsti/cesis-top-jauns-socialo-pakalpojumu-centrs http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/novada-un-valsti/cesis-top-jauns-socialo-pakalpojumu-centrs 2019-04-01 Izstāde "Pirmais gads" Cēsu muzejā http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/izstade--pirmais-gads--cesu-muzeja http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/kultura/izstade--pirmais-gads--cesu-muzeja 2018-11-20 Četros gados – četri jauni īres nami cēsniekiem http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cetros-gados-----cetri-jauni-ires-nami-cesniek http://www.cesis.lv/lv/sakums/aktualitates/pasvaldiba/cetros-gados-----cetri-jauni-ires-nami-cesniek 2018-06-05
wholesale the north face backpack cheap anello backpack cheap yeti cups wholesale Cheap jerseys cheap hydro flask cheap fjallraven backpack Cheap power tools wholesale Nfl jerseys cheap off white cheap RayBan Sunglasses cheap tumi backpack wholesale Nhl jerseys Cheap Nike Shoes cheap Mobile phone X videos wholesale Soccer jerseys cheap gymshark clothes Dynamo, Kiev cheap Oakleys Sunglasses wholesale Ncaa jerseys
Wholesale jerseys |