A  A  A
Lapas karte


Vai piedalījies 11.novembra pasākumos Cēsīs?
 Skatīt atbildes
Pašvaldība » Vakances, izsoles, konkursi » Vakances

» Vakances
» Prakse pašvaldībā
» Izsoles
» Valsts un pašvaldību īpašumu objektu privatizācija
Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
būvinspektoru vai būvinspektora palīgu

(darbs uz nenoteiktu laiku)

 Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Atkarībā no pretendentu kvalifikācijas, meklējam mērķtiecīgu būvinspektoru vai būvinspektora palīgu Cēsu novada pašvaldības Būvvaldē, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt procesus, piedalīties būvniecības procesa kontrolē un ir gatavs/-a piedalīties Būvvaldes klientu servisa attīstībā.
 

Prasības pretendentiem / -ēm uz būvinspektora amatu:

 • Atbilstība Ministru kabineta 2014.gada 1.oktobra noteikumu Nr.499 “Noteikumi par būvinspektoriem” prasībām, t.sk. otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā.
 • Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likuma izpratne.
 • Vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā.
 • Pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā.
 • Spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijā.
 • Augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas.
 • Ļoti labas latviešu valodas, labas angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Iepriekšēja vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Atalgojums atbilstoši 11.mēnešalgu grupai 1382 EUR.
 

Prasības pretendentiem / -ēm uz būvinspektora palīga amatu:

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība arhitektūras jomā arhitekta studiju programmā vai būvniecības jomā būvinženiera studiju programmā.
 • Zināšanas par būvniecības jautājumus reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Administratīvā procesa likuma izpratne.
 • Vismaz divu gadu pieredze ar amata pienākumiem saistītā jomā.
 • Pieredze nozares terminoloģijas, ar nozari saistīto normatīvo aktu un standartu pielietošanā.
 • Spēja strādāt intensīva intelektuāla darba režīmā, precīzi un operatīvi izpildot uzdotos uzdevumus, augsta noturība stresa situācijā.
 • Augsta atbildība, precizitāte, labas komunikācijas spējas.
 • Ļoti labas latviešu valodas, labas angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.
 • Iepriekšēja vadības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.

Atalgojums atbilstoši 11.mēnešalgu grupai no 950 EUR līdz 1200 EUR.
 
Personiskās īpašības:

 • Efektīva darba plānošanas prasme, precizitāte un loģiskā domāšana
 • Pašiniciatīva, atbildība
 • Prasme strādāt komandā
 • Atvērtība pārmaiņām
 • Vēlme mācīties un attīstīt savas kompetences
 • Ļoti labas saskarsmes, spēja argumentēt.

Tev tiks dota iespēja piedalīties ekspluatācijā nodotu publisku ēku uzraudzības kontrolē, sagatavojot atzinumus un administratīvos aktus, sniedzot informāciju ēku īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kā arī attiecīgajām institūcijām tālākai rīcībai. Piedalīties sūdzību un iesniegumu izskatīšanā par būtiskiem normatīvo aktu pārkāpumiem gadījumos, kad būve ir radījusi vai var radīt bīstamību vai būtisku kaitējumu personu dzīvībai veselībai, īpašumam vai videi. Sniegt metodisko atbalstu un konsultācijas būvju īpašniekiem, savas kompetences ietvaros
 
Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā ar skaidri definētu atalgojumu;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi  ar norādi "Būvinspektors" vai “Būvinspektora palīgs” līdz 2019.gada 29.novembrim.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
 
Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Cēsu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raunas iela 4, Cēsis, LV - 4101.
Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” direktoru
(darbs uz nenoteiktu laiku)

 

Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja saskati iespējas un vēlies palīdzēt Cēsīm augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Mēs aicinām darbā mērķtiecīgu un radošu Cēsu Kultūras un Tūrisma centra vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un dot ieguldījumu kultūras un tūrisma nozaru attīstībā Cēsu novadā.

Pašvaldības aģentūras “Cēsu Kultūras un tūrisma centrs” (turpmāk - aģentūra) darbības mērķis ir rūpēties par kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, tādējādi veicinot tūrisma un kultūras nozaru attīstību Cēsu novadā. Aģentūras darbības jomas ietver kultūras un tūrisma politiku veidošanu, Cēsu Vēstures un mākslas muzeja, Viduslaiku pils, Cēsu izstāžu nama, Cēsu Kultūras centra un Tūrisma informācijas un attīstības centra darbību un pilsētas nozīmes kultūras pasākumu un tautas mākslas pasākumu organizēšanu. Ar aģentūras nolikumu un attīstības stratēģiju 2015.-2019.gadam var iepazīties šeit http://cktc.cesis.lv/lv/par-agenturu/planosanas-dokumenti/.

Prasības pretendentiem / -ēm:
• Augstākā izglītība (vēlams kultūras vai tūrisma menedžmenta vai biznesa vadības jomā);
• Vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā vai lielu projektu vadībā;
• Izpratne par finansēm, vispārējiem uzskaites un plānošanas principiem;
• Finanšu piesaistes instrumentu pārzināšana;
• Pieredze darbā ar radošo industriju/kultūras/tūrisma jomas projektiem;
• Pieredze uzņēmējdarbībā un/vai starptautiskā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
• Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.

Personiskās īpašības:
• Efektīvas plānošanas prasme, precizitāte un loģiskā domāšana;
• Pašiniciatīva, atbildība;
• Vadības prasme;
• Prasme strādāt komandā;
• Atvērtība pārmaiņām un iniciatīva, vēlme iesaistīties inovācijās;
• Ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes.

Tev tiks dota iespēja:
- vadīt aģentūras darbu, lai nodrošinātu kultūras un tūrisma nozaru attīstību;
- piedalīties Cēsu novada kultūras un tūrisma politiku veidošanā un stratēģisku lēmumu pieņemšanā kultūras un tūrisma jomās;
- koordinēt jaunu projektu īstenošanu kultūras un tūrisma jomās un finanšu līdzekļu piesaisti tiem;
- līdzdarboties pieteikuma sagatavošanā un ieviešanā konkursa Eiropas Kultūras galvaspilsētas ietvaros.

Mēs sagaidām, ka Tu:
- spēsi vadīt aģentūras komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai;
- veicināsi jaunu, inovatīvu kultūras un tūrisma produktu radīšanu un mārketingu;
- plānosi un vadīsi kultūras un tūrisma nozaru darbu Cēsu novadā, nodrošināsi to attīstības stratēģiju izstrādi un īstenošanu;
- koordinēsi aģentūras gada budžeta sagatavošanu un veiksi tā ieviešanas uzraudzību;
- sekosi jaunākajām pasaules tendencēm kultūras, radošo industriju un tūrisma jomās;
- veicināsi Cēsu novada kultūras un tūrisma organizāciju iekļaušanu starptautiskās sadarbības tīklos un projektos.

Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē aģentūras komandas darbs un jāsadarbojas ar Cēsu novada kultūras organizācijām un tautas mākslas kolektīviem, tūrisma nozares uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm un ārvalstu partneriem.

Mēs piedāvājam:
• darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
• profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
• veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
• stabilu atalgojumu (1750 EUR pirms nodokļu nomaksas).

Konkursa nolikums skatāms ŠEIT.

CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi vakances[at]cesis.lv ar norādi “Cēsu Kultūras un Tūrisma centra direktors” līdz 2019.gada 11.novembrim.


Cēsu novada pašvaldība
aicina darbā
Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju
(darbs uz nenoteiktu laiku)

 
Cēsis ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
 
Mēs meklējam mērķtiecīgu Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītāju, kurš vai kura spēj veiksmīgi vadīt komandu un veicināt uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti Cēsu novadam.
 
Prasības pretendentiem / -ēm:

 • Augstākā izglītība (vēlams biznesa vai sabiedrības vadības/inženierzinātņu/attīstības plānošanas jomā);
 • Vismaz piecu gadu darba pieredze vadošā amatā un/vai lielu projektu vadībā;
 • Pieredze darbā ar attīstības projektiem/uzņēmējdarbības veicināšanu/teritorijas plānošanu;
 • Pieredze uzņēmējdarbībā un/vai starptautiskā vidē tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • Zināšanas darbā ar ES un citu finansējuma avotu līdzekļu piesaisti;
 • Ļoti labas latviešu un angļu valodas zināšanas, citas svešvalodas tiks uzskatītas par priekšrocību.

 
Personiskās īpašības:

 • Efektīvas plānošanas prasme, precizitāte un loģiskā domāšana;
 • Ideju ģenerēšana, pašiniciatīva, atbildība;
 • Prasme strādāt komandā;
 • Atvērtība pārmaiņām un vēlme iesaistīties inovācijās;
 • Ļoti labas saskarsmes un publiskās uzstāšanās prasmes.

 
Tev tiks dota iespēja vadīt Attīstības un būvniecības pārvaldes darbu, lai nodrošinātu pašvaldības attīstības projektu sekmīgu īstenošanu un finanšu līdzekļu piesaisti tiem, koordinēt investīciju piesaisti un darbu ar esošajiem un topošajiem Cēsu novada uzņēmējiem, vadīt attīstības un plānošanas dokumentu izstrādi un ieviešanu.
 
Mēs sagaidām, ka Tu spēsi vadīt pārvaldes komandu, motivējot to kopēju mērķu sasniegšanai, sekosi jaunākajām pasaules tendencēm attīstības plānošanā un būvniecībā un iekļausi Cēsu novadu starptautiskas sadarbības tīklos un projektos.
 
Šis būs darbs ar cilvēkiem, jo Tev būs jāorganizē Attīstības un būvniecības pārvaldes komandas darbs un jāsadarbojas ar Cēsu novada uzņēmējiem, valsts un pašvaldības iestādēm un ārvalstu partneriem.
 
Mēs piedāvājam:

 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
 • veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • stabilu atalgojumu (1750 EUR pirms nodokļu nomaksas).

 
CV un pieteikuma vēstuli sūti uz e-pasta adresi  ar norādi “Attīstības un būvniecības pārvaldes vadītājs” līdz 2019.gada 11.novembrim.
 
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
 
Informējam ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi. Jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Cēsu novada pašvaldība, kontaktinformācija: Raunas iela 4, Cēsis, LV - 4101.
Cēsu pilsētas pansionāts piedāvā pievienoties aprūpes komandai uz darbinieku aizvietošanas laiku.
Piedāvā darbu aprūpētājai maiņās.


Prasības:
- Pozitīva un enerģiska attieksme pret darbu
- Pacietība un laipna attieksme pret klientiem un kolēģiem
- Spēja uzņemties atbildību
- Iesaistīties komandas darbā

Piedāvājam:
- Pilnas slodzes darbu
- Profesionālus un atsaucīgus kolēģus, kas strādā kā vienota komanda
- Darba laiku maiņās
- Atalgojums 500 EUR pirms nodokļu nomaksas
Pieteikties zvanot pa tālruni 28612043 (direktore) vai tālruņa nr.29335195 (sociālā darbiniece).


Prakse Cēsu novada pašvaldībā

Vēlamies nākt pretī un dot ieguldījumu augstskolu un profesionālo vidusskolu studentiem darba praktisko iemaņu gūšanā.

Sagaidām, ka Tu esi zināšanām bagāts un kārs un ka Tevi nebiedē darbs un komunikācija komandā, kā arī izaicinājumi un jaunu risinājumu meklēšana.

Pirms mēs pieņemam lēmumu Tevi uzaicināt praksē, mums būtu svarīgi Tevi mazliet iepazīt, tādēļ motivācijas vēstulē norādi:
- izglītības iestādi un kursu
- kādēļ izvēlies Cēsis
- kādi priekšmeti (vispārīgie un specialitātē) jau apgūti
- kas ir tas, ko vēlies prakses laikā iemācīties, apgūt un redzēt
- cik ilgi (nedēļas) praksē plāno būt
- Tev vēlamais prakses sākuma un beigu laiks (kurā mēnesī un cik stundas dienā).

Sūti uz e-pastu: [email protected]Printēt