Påskekrim
Här svimmar Helena Bergströms gravida rollfigur Grace ihop och faller nerför trappan på Hökerums gård. I eller nedanför samma trappa mötte gårdens siste adlige ägare, Tönne Oxehufvud, döden när han rånmördades. Skärmdump.
Foto:

Långläsning
En teckning över en halshuggning på 1700-talet. Till höger på bilden syns hjulen som kroppsdelarna lades upp på vid så kallad stegling.
Foto: