Senaste nytt

Ragnar Hermansson från NCC, platschef för bygget, och Peter Asteberg från Mörbylånga kommun, framför ingången. Det mesta är automatiserat så det krävs ungefär en halvtidstjänst för underhåll och kontroll av vattenverket. Bakom byggnaden finns stora reservoarer för det renade dricksvattnet. Vid ingången finns omklädningsrum, kraven på hygien är stränga då vatten är ett livsmedel.
Foto:

Från vänster: Kristina Tryselius (lärare), Liselott Årestedt (lärare), Cecilia Olin (lärare), Anas M-Alahmad, Nazeh Astily, Jarra Cham, Fatimah Mezaal, Lena Larsson Carlstedt (lärare), Jeanette Jarl, Ayano Wake, Elena Cenepo.
Foto:

Nya simhallen
Utan en äventyrsdel minskar intresset från allmänheten betydligt, konstaterar Susanne Gryfeldt på Äventyrsbadet.
Foto: