Κύρια στοιχεία αποτελεσμάτων ΑΔΜΗΕ για το 2017

Καλώς ήλθατε

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, με σκοπό να αναλάβει τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Στο πλαίσιο αυτό σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο.
Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.
Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:
51% ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.
25% ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
24% State Grid Europe Limited
Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κάτοχος ποσοστού 51% στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από 24 Ιουλίου 2017, με την μεταβίβαση των μετοχών της ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. που κατείχε το Ελληνικό Δημόσιο και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).
 

Νέα-Ανακοινώσεις

18.01.2019Τροποποίηση Προγράμματος Συντήρησης Μονάδων
21.12.2018Διαβούλευση για τις τεχνικές προδιαγραφές της διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής
21.12.2018Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2020 - 2029
19.12.2018Public Consultation on the common capacity calculation methodology methodology for long-term timeframe in Greece -Italy Region
19.12.2018Public Consultation on the splitting of long-term cross-zonal capacity in Greece -Italy Region
14.12.2018ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018) - ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Δελτία Τύπου

21.12.2018Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΠΑ 2020-2029
07.12.2018ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΝΕΧΑΝS ΓΙΑ TH Γ’ ΦΑΣΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
30.11.2018Αλλαγή σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου
28.11.2018ΥΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
09.11.2018ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 400 kV ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
18.10.2018Η ΝΕXANS ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Γ’ ΦΑΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Βίντεο

11.07.2018Ομιλία του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου κ. Μάνου Μανουσάκη στα εγκαίνια της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Μυκόνου
29.06.2018Πρώτη Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ
20.04.2018Βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ΑΔΜΗΕ για το 2017
19.03.2018Εγκαίνια της Α' Φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων
11.09.2017Εταιρικό Βίντεο

ΦΟΡΤΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σημείωση: Το πραγματικό φορτίο είναι μια στατιστική απεικόνιση και ενδέχεται να μην είναι απολύτως ακριβές.